Trường Đại học công lập | Mã trường: LNS

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Lĩnh vực đào tạo

Kỹ Sư - Cử Nhân Kỹ Sư - Cử Nhân Thạc Sỹ
- Kế toán
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên & môi trường
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Khoa học cây trồng
- Kinh tế
- Khoa học môi trường
- Bảo vệ thực vật
- Thiết kế nội thất
- Kiến trúc cảnh quan
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ sinh học
- Chăn nuôi
- Thú y
- Lâm học
- Kinh tế Nông nghiệp
- Quản lý tài nguyên rừng
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Khoa học môi trường
- Công nghệ sinh học
- Quản lý kinh tế
- Mỹ thuật ứng dụng
Tiến Sỹ Tin học - Ngoại ngữ
Đào tạo ngắn hạn
- Lâm sinh
- Điều tra và quy hoạch rừng
- Kỹ thuật cơ khí
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kinh tế Nông nghiệp
- Tin học cơ bản, nâng cao
- Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì
- Tiếng Anh trình độ A, B
- Tiếng Anh giao tiếp
- (Thi & Cấp chứng chỉ quốc gia)
- Quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm
- Quản lý tài nguyên môi trường
- Nghiệp vụ kế toán thuế
- Đào tạo theo nhu cầu
Giới thiệu các ngành bậc Đại học
Chương trình đào tạo bậc Đại học
Môi trường học tập tại Phân hiệu