LÃNH ĐẠO KHOA

TS. TRẦN LÂM TRÀ

PHÓ TRƯỞNG KHOA - PHỤ TRÁCH KHOA

ĐT: 0981292886

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Họ và tên: TS. Trần Lâm Trà

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bộ môn

Năm sinh: 1983

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0981.292.886

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Thiết kế sản phẩm và nội thất............

Họ và tên: NCS. Chu Công Nghị 

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1988

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0167.454.4161

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Công nghệ vật liệu gỗ, Keo dán gỗ....

Họ và tên: NCS. Hồ Minh Tú

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1979

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0975.113.009

Chuyên môn: Máy và thiết bị chế biến gỗ, Công nghệ chế biến gỗ, Sức bền vật liệu....

Họ và tên: KS. Chu Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1985

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0943.146.879

Chuyên môn: Máy, thiết bị chế biến gỗ; Cơ học, Sức bền, Thủy lực máy...

 

Họ và tên: KS. Phạm Văn Tuyến

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1992

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0974.908.256

Chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi....

Họ và tên: ThS. Đoàn Duy Khánh

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1983

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0933.681.053

Chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi....

Họ và tên: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1962

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.923.298

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Trang sức gỗ, Bảo quản gỗ, Biến tính gỗ....

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1956

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0982.287.174

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Công nghệ xẻ gỗ, Công nghệ sấy gỗ, Trang sức gỗ, Bảo quản gỗ, Biến tính gỗ....

Họ và tên: TS. Phan Duy Hưng

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1972

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.210.345

Chuyên môn: Công nghệ vật liệu gỗ, Công nghệ sản xuất đồ gỗ, Công nghệ sấy gỗ, Trang sức gỗ, ...

Họ và tên: PGS. TS. Lê Xuân Phương

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: ...........

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0913 575 309

Chuyên môn: Công nghệ vật liệu gỗ, Biến tính gỗ, Công nghệ sấy gỗ, Trang sức gỗ, ...

 

Họ và tên: PGS. TS. Hoàng Việt

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1958

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 090 435 36 53

Chuyên môn: Máy và thiết bị chế biến gỗ, Tự động hóa, lựa chọn thiết bị....

TỔ BỘ MÔN THIẾT KẾ

Họ và tên: NCS. Nguyễn Thị Thuận

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bộ môn

Năm sinh: 1986

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0972.841.157

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Thiết kế sản phẩm, Khoa học gỗ...

Họ và tên: KS. Phạm Thế Mạnh

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1985

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976.665.868

Chuyên môn: Kỹ thuật công trình, Thiết kế, Hình học họa hình......

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1988

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01656.138.458

Chuyên môn: Công nghệ chế biến gỗ, Thiết kế sản phẩm, Khoa học gỗ, Hóa học gỗ.... 

 

Họ và tên: KS. Đỗ Minh Sáng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1991

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0169.684.2867

Chuyên môn: Thiết kế không gian nội thất, Thiết kế sản phẩm nội thất, Tổ chức thi công công trình nội thất....

 

Họ và tên: KS. Nguyễn Tiến Đắc Quân

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1994

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0129.393.3382

Chuyên môn: Thiết kế không gian nội thất, Thiết kế sản phẩm nội thất, Tổ chức thi công công trình nội thất....

Họ và tên: TS. KTS. Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1978

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.du.vn

Điện thoại: 0983.456.898

Chuyên môn: Thiết kế kiến trúc, cảnh quan công trình, đô thị, cây xanh....

 

Họ và tên: ThS. Lê Khánh Ly

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1985

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01644.081.888

Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị, Thiết kế cảnh quan...

 

Họ và tên: ThS. HS. Nguyễn Trọng Thưởng

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1979

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0988.311.488

Chuyên môn: Hội họa mỹ thuật. Mỹ thuật cơ sở....

 

Họ và tên: CN. HS. Nguyễn Gia Hồng Đức 

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1975

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0917.629.963

Chuyên môn: Hình họa, Cơ sở văn hóa Việt Nam...

 

Họ và tên: PGS.TS. Đặng Văn Hà

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1971

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0972.481.159

Chuyên môn: Quy hoạch không gian đô thị, Vườn công viên, Khu du lịch sinh thái, Sinh thái cảnh quan....

 

Họ và tên: PGS.TS. HS Lý Tuấn Trường

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Năm sinh: 1974

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.635.383

Chuyên môn: Thiết kế nội thất không gian, Thiết kế sản phẩm nội thất, Tổ chức thi công công trình nội thất....