I. Lãnh đạo Khoa Kinh tế:

 

 

TS. Trần Văn Hùng
Trưởng khoa 
Bộ môn: Kế toán Tài chính
ĐT: 0909.193.879 – 0949.197.799
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  NCS.ThS. Nguyễn Lê Quyền
Phó Trưởng khoa
Bộ môn: Quản trị Kinh doanh
ĐT: 0908.391.926
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


II. Các đơn vị trực thuộc: 03 tổ Bộ môn
1. Tổ bộ môn Kế toán Tài chính:Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Hùng
* Chức năng nhiệm vụ:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán Tài chính cho các lớp thuộc bậc Đại Học, Trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài  nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Thuế và quản lý Thuế,  Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp.

- Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về Kế toán DN, Kế toán DN thực hành, Sổ sách Kế toán, Lập và Phân tích BCTC, Khai báo và quyết toán thuế, Kế toán trưởng, Nghiệp vụ kinh doanh XNK,...

* Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên: Bộ môn Kế toán Tài chính

CB giảng viên - ĐT/Email

Các môn học đảm nhiệm


1. TS. Trần Văn Hùng - Giảng viên - Trưởng Bộ môn

ĐT: 0909.193.879 – 0949.197.799

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Quản lý Thuế


2. Ths.. Đinh Thị Thu Thủy - GV - P.Trưởng Bộ môn

ĐT: 0989.214.107 – 0935.215.107

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán Tài chính 1-2, Kế toán quản trị, Kế toán ngân sách, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán.


3. Ths. Đoàn Thùy Lâm - Giảng viên

ĐT: 0908.848.472.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán trên máy vi tính, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1-2, Tổ chức công tác Kế toán, Kế toán xây lắp.

 


4. Ths. Đỗ Thị Bích – Giảng viên

ĐT: 0973.828.131.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyên lý Kế toán, Kế toán Tài chính 1-2, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

 


5. Ths. Nguyễn Thị Nhung – Giảng viên

ĐT: 01656.093.235.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyên lý thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Thống kê kinh tế, Kế toán quản trị.


6. Ths. Phạm Thị Thu Hương – Giảng viên

ĐT: 0916.167.089

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán quản trị, Kế toán hành chính sự nghiệp, Nguyên lý kế toán.


7. Ths. Nguyễn Hữu Đức – Giảng viên

ĐT: 0944.136.697.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Tài chính DN, Thanh toán quốc tế.


8. NCS.Ths. Lê Ngọc Diệp – Giảng viên

ĐT: 0982052522.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nguyên lý Kế toán, Kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước, Kiểm toán, TTNN1,2.


9. CH. Lương Thị Anh Trang – Giảng viên

ĐT: 01668.726.004.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh.


10. TS. Vũ Thu Hương – Kiêm giảng

ĐT: 0909935362

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán Ngân sách, Kế toán Tài chính.

11. Ths. Lê Thị Nga – Kiêm giảng

ĐT: 0902.365.699.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Lý thuyết kế toán, Kế toán doanh nghiệp xây lắp, Tổ chức kế toán, Kế toán doanh nghiệp

12. NCS. Ths. Nguyễn Thị Vinh – Kiêm giảng

ĐT:0984.795.095

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán hành chính sự nghiệp, Kinh tế thương mại và dịch vụ

13. Ths. Lê Sỹ Quận – Thỉnh giảng

ĐT:0941.332.179

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán trên máy vi tính, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1-2, Kiểm toán, Thuế.

 

2. Tổ Bộ môn Quản trị Kinh doanh: Trưởng Bộ môn: NCS.Ths. Nguyễn Lê Quyền

* Chức năng nhiệm vụ:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học, Marketing căn bản, Thị trường bất động sản, Quản trị chất lượng, Quản trị thương hiệu, Định giá đầu tư bất động sản, Quản trị nhân lực và công nghệ… cho các lớp thuộc bậc Đại học, Trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực kinh doanh, lập và thẩm định dự án, chiến lược kinh doanh, kinh doanh quốc tế, quản lý kinh tế.

- Viết chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong phát triển nền kinh tế.

* Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên: Bộ môn Quản Trị Kinh doanh

CB giảng viên - ĐT/Email

Các môn học đảm nhiệm


1. NCS.Ths. Nguyễn Lê Quyền - GV - Trưởng Bộ môn

ĐT: 0908.391.926.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Định giá đất và bất động sản, Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, Quản lý dự án đầu tư, Quản trị kinh doanh 1,2


2. NCS.Ths. Nguyễn Văn Dũng - GV - P. Trưởng Bộ môn

ĐT: 0918.513.968.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản trị kinh doanh 1, Thị trường bất động sản, Quản trị học, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị chiến lược, Quản trị thương hiệu, Văn hóa kinh doanh.


3. CN. Lê Khánh Duệ - Giảng viên

ĐT: 0919.576.012.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản trị kinh doanh 1, Quản trị kinh doanh 2. 


4. ThS. Nguyễn Văn Châu - Giảng viên

ĐT: 0913.813.075  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản trị nhân lực, Quản trị công nghệ, Quản trị chất lượng, Marketing căn bản.


5. TS. Đặng Thị Bích Loan - Giảng viên

ĐT: 0946.777.033 - 0962.733.777

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marketing căn bản, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị chiến lược

6. Ths. Nguyễn Hạnh Tâm – Kiêm giảng

ĐT: 0934.101.002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý DA Lâm nghiệp, Khởi sự và tạo lập DN


7. NCS.Ths. Thái Hữu Thọ - Kiêm giảng

ĐT: 0983.214.107

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, Quản lý dự án đầu tư, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp lâm nghiệp, Quản trị trang tại.

 8. Ths. Nguyễn Mai Thi – Thỉnh giảng

ĐT: 0978.980.255.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Địa lý kinh tế, Quản trị học. Quản trị KD 1-2.

9. Ths. Phạm Thị Lộc – Kiêm giảng

ĐT: 0977.044.207 .

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thị trường Bất động sản, Định giá đất và bất động sản.

 

3. Tổ bộ môn kinh tế:Phụ trách Bộ môn – Nguyễn Thị Hương Thảo
* Chức năng nhiệm vụ:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế Nông nghiệp: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản lý nhà nước về kinh tế, Kinh tế lượng, Toán kinh tế,Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại dịch vụ, Kinh tế đầu tư, Địa lý kinh tế, Kinh tế công cộng,… cho các lớp thuộc bậc Đại Học, Cao đẳng, Trung và sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp, Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn.

* Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên: Bộ môn Kinh tế

Giảng viên - Điện thoại/Email

Các môn học đảm nhiệm


1. Ths. Nguyễn Thị Hương Thảo –GV – Phụ trách Bộ môn

ĐT: 0982.335.016.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế vi mô, Kinh tế Tài nguyên, Địa lý Kinh tế.


2. Ths. Nguyễn Xuân Thành – Giảng viên

ĐT: 0984.691.438.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Kinh tế lượng 2, Khởi sự và tạo lập DN


3. Ths. Nguyễn Sỹ Minh – Giảng viên

ĐT: 0933.625.328.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,  Kinh tế công cộng, Kinh tế phát triển, Quản lý DA đầu tư.


4. Ths. Phùng Thị Thu Hà – Giảng viên

ĐT: 0977.705.071.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Kinh tế phát triển, Kinh tế công cộng, Quản lý Tài chính công, Anh văn chuyên ngành.


5 Ths. Nguyễn Thị Lương – Giảng viên

ĐT: 0974.047.673.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh tế thương mại dịch vụ, Thống kê kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Thống kê DN


6. Ths. Trần Thành Công – Giảng viên

ĐT: 0988.399.252.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa lý kinh tế, Chính sách Nông nghiệp và nông thôn, Phương pháp nghiên cứu kinh tế

7. NCS.ThS. Phạm Ngọc Văn – Giảng viên

ĐT: 01696.842.416.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế vi mô.

8. TS. Lê Đình Hải – Kiêm giảng

ĐT: 0963.587.150

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản trị kinh doanh 1,2, Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, Tiếng anh chuyên ngành, Kinh tế lượng, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Marketing căn bản, Quản lý nhà nước về kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp

9. TS. Vũ Thu Hương – Kiêm giảng

ĐT: 0909.935.362

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán ngân sách, Quản lý Nhà nước về kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Nông nghiệp, Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Chính sách Nông nghiệp Nông thôn


10. Ths. Huỳnh Công Trí

ĐT: 0911.436.957 – 02518.951.138

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trợ lý khoa