Họ và tên

Chức vụ

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng phòng

Thái Hữu Thọ

Phó Trưởng phòng

Trần Đăng Khoa

Tổ trưởng HCTH

Nguyễn Thị Ngọc

Tổ trưởng Phụ vụ - Y tế

Trần Thị Hồng Phương

 Văn thư

Tưởng Ngọc Khanh

Chuyên viên

Mạnh Xuân Tuấn

Tổ trưởng lái xe

Phạm Văn Mạnh

 Lái Xe

Huỳnh Văn Sang

Tổ trưởng CQMT

Hoàng Văn Nga

Tổ trưởng Bảo vệ

Nguyễn Thị Kim Loan

 Nhân viên PV

Phan Công Mận

 Nhân viên BV

Lê Thị Hồng Thuỷ

 Nhân viên PV

Phạn Thị Thúy Hậu

 Nhân viên PV

Trần Thị Thêm

 Nhân viên BV

Nguyễn Văn Triển

  Nhân viên BV

Nguyễn Đức Tú

  Nhân viên BV

Lê Trọng Quyền

  Nhân viên BV

Nguyễn Thị Thu

 Y sĩ

Văn Đình Tuân

 Y sĩ