Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng phòng

Kỹ sư

Thái Hữu Thọ

Phó Trưởng phòng

Giảng Viên

Nguyễn Thị Ngọc

Tổ trưởng Phụ vụ - Y tế

Giáo viên

Trần Xuân Vinh

 

Giảng viên

Mạnh Xuân Tuấn

Tổ trưởng lái xe

Lái Xe

Phạm Văn Mạnh

 

Lái Xe

Huỳnh Văn Sang

Tổ trưởng CQMT

Kỹ thuật viên

Hoàng Văn Nga

Tổ trưởng Bảo vệ

Nhân viên BV

Quách Vĩnh Thọ

 

Kỹ sư

Nguyễn Thị Kim Loan

 

Nhân viên PV

Tưởng Ngọc Khanh

 

Kỹ sư

Lê Trần Lâm

 

Kỹ sư

Phan Công Mận

 

Nhân viên BV

Nguyễn Thị Thu

 

Y sĩ

Đỗ Đại Dương

 

Kỹ thuật viên

Đặng Thái Bình

 

Kỹ sư

Trần Đăng Khoa

Tổ trưởng HCTH

Chuyên viên

Lê Thị Hồng Thuỷ

 

Nhân viên PV

Phạn Thị Thúy Hậu

 

Kỹ sư

Trần Thị Hồng Phương

 

Văn thư

Trần Thị Thêm

 

Kỹ sư

Nguyễn Văn Triển

 

Nhân viên BV

Nguyễn Đức Tú

 

Kỹ thuật viên

Lê Trọng Quyền

 

Nhân viên BV

Nguyễn Sỹ Mạnh

 

Kỹ thuật viên

Văn Đình Tuân

 

Y sĩ

TỔ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ:
Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng
Ông Đỗ Đại Dương
Ổng Đặng Thái Bình
Ông Trần Xuân Vinh
Ông Quách Vĩnh Thọ
Ông Lê Trần Lâm
Ông Tưởng Ngọc Khanh

TỔ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP:
Ông Trần Đăng Khoa, Tổ trưởng
Ông Thái Hữu Thọ
Bà Trần Thị Hồng Phương

TỔ Y TẾ - PHỤC VỤ:
Bà Nguyễn Thị Ngọc, Tổ trưởng
Bà Nguyễn Thị Thu
Ông Văn Đình Tuân
Bà Lê Hồng Thủy
Bà Trần Thị Thêm
Bà Nguyễn Thị Kim Loan
Bà Phan Thị Thúy Hậu

TỔ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG:
Ông Huỳnh Văn Sang, Tổ trưởng

TỔ BẢO VỆ:
Ông Hoàng Văn Nga, Tổ trưởng
Ông Nguyễn Văn Triển
Ông Nguyễn Thanh Bình
Ông Phan Công Mận
Ông Nguyễn Đức Tú
Ông Lê Trọng Quyền

TỔ LÁI XE:
Ông Mạnh Xuân Tuấn
Phạm Văn Mạnh