Ngày 26/12/2017, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, đoàn gồm 6 đại diện doanh nghiệp hoạt động về các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, thiết bị điện công nghệ cao đang hoạt động tại Việt Nam. Tiếp đoàn doanh nghiệp có Đại diện phòng Đào tạo, KHCN&HTQT Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp.

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng KHCN&HTQT nêu tóm tắt thông tin, hoạt động của Nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước và bày tỏ sự quan tâm hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp là điều có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của Nhà trường. Sự hợp tác là sự hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai bên: hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, kích thích sự vận động năng động qua lại của giảng viên, sinh viên và các nhà chuyên môn đang làm việc tại doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp cũng thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở khả năng của mỗi bên tìm kiếm cơ hội hợp tác về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trao đổi tại buổi tiếp, đoàn đại biểu doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, đào tạo đã đạt được của nhà trường, bày tỏ sự quan tâm, tiếp tục tìm hiểu về những lĩnh vực hứa hẹn sẽ mở ra hợp tác trong thời gian tới.  

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp