EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Giới Thiệu
Đảng bộ Phân hiệu PDF Email

Đảng bộ Bộ phận Phân hiệu trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp gồm 09 Chi bộ trực thuộc, có 83 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ:


1.   Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc - Bí thư.
2.   Bà Vũ Thu Hương - Phó Giám đốc - Phó Bí thư.
3.   Ông Nguyễn Tuấn Bình - Trưởng Ban Nông Lâm - UV
4.   Ông Mai Hải Châu - Trưởng Ban Đào tạo - UV
5.   Ông Cao Phi Long - Trưởng Ban CT&CTHHSV - UV
6.   Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính - UV
7.   Ông Tưởng Quang Vinh - Phó giám đốc - UV

Các chi bộ trực thuộc:

1.  Chi bộ Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản: Bí thư: đ/c Nguyễn Kim Hậu. Phó bí thư: Nguyễn Thị Thu Hiền
2.  Chi bộ Ban Nông lâm: Bí thư: Đ/c Nguyễn Tuấn Bình, Phó bí thư: Đ/c Phan Trọng Thế.
3.  Chi bộ Ban Kinh tế: Bí thư: Đ/c Lê Đình Hải, Phó bí thư: đ/c Đoàn Thùy Lâm.
4.  Chi bộ Tổ chức, hành chính: Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Phó bí thư: đ/c Trần Đăng Khoa.
5.  Chi bộ các Trung tâm: Bí thư: Đ/c Vũ Thị Lan, Phó Bí thư: đ/c Bùi Đức Dân
6.  Chi bộ Chính trị, công tác học sinh sinh viên: Bí thư: đ/c Nguyễn Hạnh Tâm, Phó bí thư: đ/c Cao Phi Long
7.  Chi bộ Đào tạo - Khảo thí: Bí thư: Đ/c Mai Hải Châu.
8.  Chi bộ Ban Khoa học công nghệ - Công nghiệp và Kiến trúc: Bí thư: Đ/c Phan Duy Hưng. Phó bí thư: đ/c Đinh Quang Tuyến
9.  Chi bộ Ban Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường: Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hà. Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hạnh.
10.Chi bộ Ban Tài chính Kế toán: Bí thư: Đ/c Đào Duy Phương