EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập. Mã Trường: LNS
Giới Thiệu Tổng Quan

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trường Tọa lạc tại trung tâm Thị trấn Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai, vị trí cửa ngõ kinh tế trọng điểm khu vực phía nam, có nhiều khu công nghiệp phát triển bậc nhất, thu hút hàng ngàn lao động mỗi năm, là môi trường lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập cao.


Khu giảng đường

Sứ mệnh: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn. Là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn nông thôn, trung du miền núi của cả nước. Các thế hệ cán bộ do Nhà trường đào tạo đã và đang công tác tại khắp mọi miền của đất nước, nhiều người đã trưởng thành, giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến các địa phương. Nhiều người đã trở thành các nhà khoa học có học hàm, học vị cao và đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học, chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành.


Thư viện trung tâm

Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực toàn diện, có trình độ cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Toà nhà Thực hành - Thí nghiệm (Đang khởi công xây dựng)