CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện được học vượt:
- Tính đến thời điểm đăng ký, sinh viên không còn học phần bị điểm F và điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.5 trở lên.
- Đã hoàn thành các học phần tiên quyết và tham gia các học phần trước của học phần đăng ký học vượt.

2.Quy trình đăng ký và xử lý đăng ký học vượt:
- Sinh viên tự kiểm tra các điều kiện học vượt của mình và làm đơn đăng ký học vượt (theo mẫu trong Biểu mẫu), có ý kiến của Cố vấn học tập và nộp về phòng Đào tạo trong thời gian đăng ký lớp học phần của học kỳ chính (không giải quyết các trường hợp đăng ký không đúng kế hoạch thông báo).
- Phòng Đào tạo kiểm tra chấp nhận nếu đủ điều kiện và cập nhật lên hệ thống phần mềm.
- Sinh viên đóng học phí theo quy định của Trường.

3. Tốt nghiệp: Sinh viên đã đăng ký học vượt khi xét thấy mình đã hoàn thành chương trình học theo quy định thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Em quy đổi từ B, C+ ra điểm hệ 4, sau đó tính điểm trung bình chung của các môn theo Điều 23 trong QC 43. Sau khi có điểm TBCHT thì em tự xếp loại học tập theo Điều 28.

Hiện nay Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp không quy định điều kiện ra trường về chứng chỉ tiếng anh và tin học. Tuy nhiên trong chương trình học sẽ có học phần tin học đại cương và tiềng anh 1,2,3 bạn phải hoàn thành các môn học này mới đủ điều kiện ra trường.

Các em lên Phòng Đào tạo, gặp cô Yến hoặc cô Duyên (Phòng 105 - nhà A1, SĐT: 0613.864.100) .

- Các học phần GDTC, GDQP-AN nhà trường sẽ liên tục mở trong học kỳ đầu của mỗi năm học
- Các học phần này không tính vào điểm tổng kết chung của khóa học, nhưng là học phần bắt buộc học để cấp chứng chỉ trước khi tốt nghiệp.
- Do vậy sinh viên không kịp đăng ký đợt đầu có thể đợi các đợt tiếp theo mở để đăng ký (liên tục cập nhật website để biết thời gian mở)

- Sinh viên làm đơn xin cấp lại mật khẩu theo mẫu, có xác nhận của cố vấn học tập hoặc trợ lý các Ban quản lý sinh viên, gửi về phòng Đào tạo (gặp thầy Huy - Phòng 105 - nhà A1). Sau 24 tiếng Sinh viên có thể truy cập tài khoản bằng mật khẩu chính là ngày, tháng, năm sinh của sinh viên (dd/mm/yyyy).

- Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.
- Sinh viên có học phần bị điểm D được đăng ký học lại  để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;
- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;
- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

- Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ liên tiếp;
- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;
- Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định;
-  Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

-  Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;
-  Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;
-  Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

- Quan điểm của Nhà trường là đáp ứng tối đa nhu cầu học của sinh viên. Tuy nhiên, việc chuyển ngành phải dựa trên những nguyên tắc nhất định, ai đáp ứng đủ thì sẽ được xét.
-   Những sinh viên có nhu cầu chuyên ngành làm đơn theo mẫu của Ban Đào tạo gửi về Bộ phân Tuyển sinh, gặp thầy Phú,  Thời gian gửi đơn:
+ Ngay khi nhập học
+ Cuối học kỳ 1, kỳ 2 của năm thứ nhất và cuối học kỳ 1 của năm thứ 2.

- Hàng năm trước khi bắt đầu năm học mới 2 tháng, nhà trường sẽ thông báo kế hoạch học tập của từng học kỳ, của từng khóa học và từng ngành học để sinh viên và giảng viên được biết.
-  Em chỉ cần đăng nhập hệ thống (với Account và mật khẩu của mình), xem kỹ những thông báo,  nhất là những thông báo đăng ở mục "Thông tin đáng chú ý" sẽ biết kế hoạch các môn học, thời gian học từng học kỳ cho từng khóa và từng ngành học để bố trí kế hoạch cá nhân.