EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch Họp Tuần
Lịch họp tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017 PDF Email
Thứ bảy, 16/12/2017 10:13

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
18/12

8h00’

Khai giảng lớp Bồi dưởng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm viên mới tuyển dụng

Đại diện BGĐ, Trung tâm kiểm lâm, các học viên

Phòng họp A – nhà A1

Trung tâm kiểm lâm

Thứ ba
19/12

 

 

 

 

Thứ Tư
20/12

14h00

Họp rà soát, biên soạn, mua sắm giáo trình, tài liệu giảng dạy.

Đại diện P.Đào tạo, P.TC&KT, Trưởng các Khoa có nhu cầu biên soạn, mua sắm

Phòng họp B – nhà A1

TS. Mai Hải Châu

15h00

Họp thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học khóa K59, Lớp k58-KTCQ và cao đẳng khóa C04 hệ Chính quy

Đại diện P.Đào tạo, Trưởng các Khoa: CN-KT, TN&MT, Kinh tế, Lâm học, Nông học

Phòng họp B – nhà A1

TS. Mai Hải Châu

Thứ Năm
21/12

8h00’

Hội nghị CBVC Khoa Kinh tế

Phó GĐ(Ô.Châu), toàn thể CBVC Khoa Kinh tế

Phòng họp B - nhà A2

Ô.Trần Văn Hùng

Thứ Sáu
22/12

16h00’

Bế giảng lớp Bồi dưởng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm viên mới tuyển dụng

Đại diện BGĐ, Trung tâm kiểm lâm, các học viên

Phòng họp A – nhà A1

Trung tâm kiểm lâm

Thứ Bảy
23/12

 

 

 

 

Chủ Nhật
24/12

 

 

 

 

 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>

Trang 1 / 234