Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
19/03

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Kinh tế

Các thành viên trong hội đồng

P.102.G2

CTHĐ

Thứ Ba
20/03

19h00’

Vòng sơ loại cuộc thi Gala Sinh viên

BTC Hội thi và các đội thi

Hội trường A3

B. Lê Ngọc Diệp

Thứ Tư
21/03

 

 

 

 

 

Thứ Năm
22/03

08h00’

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Tài nguyên và môi trường

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa TN&MT)

P.102.G2

CTHĐ

10h00’

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Công nghiệp kiến trúc

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, CNKT)

P.102.G2

CTHĐ

Thứ Sáu
23/03

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
24/03

12h00’

Hội trại truyền thống HSSV năm 2018

Khách mời, GVCN, các lớp sinh viên chính quy

Sân Xà Cừ

Đoàn TN

Chủ Nhật
25/03