Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
19/11

14h00'

 Họp Đảng ủy

 Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

14h30'

Triển khai NĐ 151 (sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết)

Các đ/c trong Đảng ủy, Ô. Tâm (CTCĐ), Ô. Thành (TT SXDV), Ô. Thúy và Ô. Dân (TTTN)

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Ba
20/11

8h30’

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Khách mời; Toàn thể CBVC-LĐ; Bí thư, lớp trưởng các lớp hệ chính quy (không gồm các lớp ĐH liên thông)

Hội trường lớn nhà A3

Phòng đào tạo

Thứ Tư
21/11

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên dạy môn mới Khoa Lâm học

Đại diện: BGĐ, P.Đào tạo, P.TCHC, Bộ môn điều tra Quy hoạch, Khoa Lâm học

Phòng 102 nhà G2

CTHĐ

14h00’

Tập huấn công tác khai thông đề tài tại các địa phương

Cán bộ giảng viên toàn trường

Hội trường lớn nhà A3

BTC

Thứ Năm
22/11

         

Thứ Sáu
23/11

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
24/11

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
25/11