EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch Họp Tuần
Lịch họp tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 27/08/2017 PDF Email
Thứ sáu, 18/08/2017 19:03

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
21/08

8h00’

Khai mạc tuần Sinh hoạt Công dân khối Sinh viên năm 2017.

Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn; Phòng Chức năng và các Trung tâm + Toàn thể Sinh viên K62 nhập học năm 2017.

Sân khấu ngoài trời – Sân Xà cừ

Ô. Trần Quang Bảo

14h00

Họp hội đồng xét điều kiện dự thi hệ TCCN chính quy

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C
nhà A1

B. Vũ Thu Hương

Thứ ba
22/08

8h00

Họp rà soát bài báo khoa học đăng trên tạp chí KHCN Lâm nghiệp

Ô.Bảo; Toàn thể CBVC phòng KHCN&HTQT

Phòng họp C
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Tư
23/08

8h00

1. Họp các nhóm báo cáo công tác thu thập minh chứng phục vụ đánh giá ngoài (phần lõi cần phải bổ sung của các MC đã nộp về ban thư kí)

2. Họp các đơn vị báo cáo tiến độ thu thập 48 minh chứng bổ sung

1. Các đầu mối phụ trách MC và giải trình MC tự đánh giá: (Ban GĐ; Ô.Châu, Ô.Toàn, Ô.Long, Ô.Tuyến, bà Dương, Ô.Tâm, Ô.Sơn, Ô.Dân, Ô.Thúy, Ô.Thái Bình, Bà Thắm, Ông Thủy, Bà Ngọc); Thư ký tiểu ban chuyên môn (Ô.Ngọc Lương, Ô.Lê V.Long)

2. Trưởng các đơn vị: ĐT, TCHC, KHCN&HTQT, Thư viện, TTNN, TTTN&PTCN, TCKT, CTSV

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Năm
24/08

7h30

Tập huấn Lớp Bíện đổi khí hậu

Các học viên lớp học theo QĐ

Phòng họp A
nhà A1

 

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Nông học

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo; Khoa Nông học

P102-Nhà G2

CTHĐ

Thứ Sáu
25/08

7h30

Tập huấn Lớp Bíện đổi khí hậu

Các học viên lớp học theo QĐ

Phòng họp A
nhà A1

 

14h00

- Xét học bổng bổ sung lớp K3_LTCD_QLDD HKI 2016 – 2017

- Xét kỷ luật SV vi phạm quy chế thi HKII 2016 - 2017

B. Hương, Ô. Long (CTSV), B. Hà (ĐT), B. Thắm (TCKT), Ô. Bình (LH), Ô. Quyền (KT), B. Hà (TN&MT), Ô. Trà CN&KT, Ô. Hường (Nông học), Ô. Thái Thọ (TCHC)

Phòng họp B
Nhà À

B. Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
26/08

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
27/08
 

 

 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>

Trang 1 / 217