Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
18/02

8h00’

Ban giám đốc gặp mặt và chúc tết các khoa chuyên môn

Toàn thể CBGV các khoa chuyên môn

Văn phòng các khoa

BGĐ

Thứ Ba
19/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
20/02

 

 

 

 

 

Thứ Năm
21/02

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
22/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
23/02

9h30’

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

 Phòng họp A nhà A1

 TT.Mai Lâm

Chủ Nhật
24/02

9h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

 Phòng họp A nhà A1

 TT.Mai Lâm