EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập. Mã Trường: LNS
Lịch Họp Tuần
Lịch họp tuần từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017
Thứ bảy, 24/06/2017 15:01

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
26/06

8h00

Triển khai công việc phục vụ đánh giá ngoài

Ban chi đạo đánh giá ngoài (BGĐ, Ô.Toàn, Ô.Long, Ô.Châu, ô.thủy)

Phòng họp C
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

15h00

Họp tuyển dụng Viên chức

BGĐ, Trưởng các đơn vị: TCHC; Đào tạo; TCKT; KT&ĐBCL; Kiểm Lâm; KHCB; Lâm học; Kinh Tế; TN&MT; TH&NN; CN&KT; KHCN&HTQT

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ ba
27/06

 

 

 

 

Thứ Tư
28/06

 

 

 

 

Thứ Năm
29/06

14h00

Góp ý cho dự thảo đánh giá lại giảng viên

BGĐ, Trưởng các Khoa chuyên môn, Trưởng các phòng: Đào tạo, TCHC, KT&ĐBCL; Giám đốc TT.TH&NN; Ô.Thái Thọ

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Sáu
30/06

 

 

 

 

Thứ Bảy
01/07

 

 

 

 

Chủ Nhật
02/07

 

 

 

 

 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>

Trang 1 / 209