EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch Họp Tuần
Lịch họp tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017 PDF Email
Thứ bảy, 28/10/2017 09:45

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
30/10


Thứ ba
31/10

8h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt (Chia tay và bổ nhiệm lãnh đạo Phân hiệu)

Đảng ủy, BGĐ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

Phòng họp A
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

14h00 Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Kinh tế
Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Kinh tế) Phòng 102-G2 CTHĐ

Thứ Tư
01/11

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Lâm học)

Phòng 102-G2

CTHĐ

15h00 Hội đồng sát hạch giảng viên khoa TN&MT Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa TN&MT) Phòng 102-G2 CTHĐ

Thứ Năm
02/11


Thứ Sáu
03/11

15h00
Kết nạp Đảng viên mới + Họp Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT Sinh viên Phòng họp A
nhà A1
Đ/c Cao Phi Long

Thứ Bảy
04/11


Chủ Nhật
05/11


 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>

Trang 4 / 230