Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
26/02

8h00’

Lãnh đạo nhà trường gặp mặt, chúc tết CBVC-LĐ

BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; Tổ trưởng, tổ phó các tổ

Phòng họp A nhà A1

Vũ Thu Hương

10h00’

Họp ban chỉ đạo kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phân hiệu

Các thành viên trong Ban chỉ đạo

Phòng họp A nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Ba
27/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
28/02

 

 

 

 

 

Thứ Năm
01/03

 14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học)

P.101 nhà G2 

CTHĐ 

Thứ Sáu
02/03

14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa CN&KT)

P.101 nhà G2

CTHĐ

15h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa TN&MT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa TN&MT)

P.101 nhà G2

CTHĐ

Thứ Bảy
03/03

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
04/03