Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
05/02

9h00’

Họp chi bộ Trung tâm Tin học & Ngoại Ngữ - Thư viện

Các Đc thuộc chi bộ TT.THNN-TV

VP TT.TH&NN

Ô. Nguyễn Trường Sơn

Thứ Ba
06/02

14h00’

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông từ trung cấp khóa K5B, liên thông từ cao đẳng khóa K3 và khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp

Đại diện các đơn vị: Ban Giám đốc, P.Đào tạo, P.TCKT, P.CT&CTSV; Trưởng các Khoa: Lâm học, Kinh tế, TN&MT

Phòng họp C – Nhà A1

Đại diện BGĐ

15h00’

Họp giao ban

BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc

Phòng họp B – Nhà A1

B. Vũ Thu Hương

Thứ Tư
07/02

 

 

 

 

 

Thứ Năm
08/02

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
09/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
10/02

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
11/02