Lịch họp tuần

THỨ
NGÀY

THỜI
GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

29/01

 

 

 

 

 

Thứ Ba

30/01

8h00’

- Xét kỷ luật HSSV vi phạm quy chế thi

- Xét kỷ luật SV vi phạm nội quy

Ô. Châu (PGĐ), Ô. Long (CTSV), Ô. Phú (ĐT), Ô. Thái Thọ (TCHC); B. Thắm (TCKT), Ô. Quốc Việt (ĐTN), Ô. Bình (LH), B. Hà (TN&MT), Ô. Hường (NH); Ô. Hùng (KT)

Phòng họp B - nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

14h00’

15h00’

- Họp Ban Giám đốc

- Họp đảng ủy

- Ban Giám đốc

- Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Phòng họp C - nhà A1

B. Vũ Thu Hương

Thứ Tư

31/01

 

Ngày hội "Hiến máu tình nguyện"

CBGV, SV có tinh thần tình nguyện hiến máu

Phòng 101 – nhà G5

 

7h30'

Xét duyệt đề cương NCKH Sinh viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng và các cá nhân quan tâm

Phòng 101 - nhà G2

CTHĐ

9h30’

Họp Khoa Kinh tế: Tổng kết năm 2017, Chi quà Tết và Liên hoan cuối năm.

Toàn bộ GV Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Ô. Trần Văn Hùng

14h00’

Báo cáo SHHT: Sử dụng hàm đa biến trong nghiên cứu sinh thái cây trồng, vật nuôi

Các thành viên trong hội đồng, CBGV chuyên ngành nông lâm nghiệp và SV quan tâm

Phòng 102 - nhà G2

CTHĐ

 

15h00’

Báo cáo SHHT: Xây dựng đề cương thực tập nghề nghiệp 1 (Công nghệ GEN) cho SV ngành CNSH

Các thành viên trong hội đồng , CBGV khoa Nông học; Đại diện phòng đào tạo và GV quan tâm

Phòng 102 - nhà G2

CTHĐ

 

Thứ Năm

01/02

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/02

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/02