Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
10/9

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

Phòng 103
nhà G2

CTHĐ

15h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa CN&KT)

Phòng 103
nhà G2

CTHĐ

Thứ Ba
11/9

14h00’

Họp xét lương tăng thêm tháng 8/2018

Các thành viên trong Hội đồng xét lương tăng thêm

Phòng họp C

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Tư
12/9

 

 

 

 

 

Thứ Năm
13/9

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
14/9

7h30’

Họp chi bộ Khoa Kinh tế Đảng viên chi Bộ Khoa Kinh tế

Đảng viên chi Bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Ô.Trần Văn Hùng

9h00’

Họp Khoa Kinh tế

Toàn bộ GV Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Ô.Trần Văn Hùng

15h30’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

Phòng 103
nhà G2

CTHĐ

Thứ Bảy
15/9

8h30'

Bế giảng các lớp đại học khóa 9B hệ VLVH

Ban giám đốc, lãnh đạo phòng Đào tạo, CTCTSV, khoa TNMT, khoa Kinh tế và sinh viên tốt nghiệp

 Phòng họp A – Nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

 19h00'

Kết nạp đảng viên mới và Họp Chi bộ CT&CT Sinh viên tháng 9

Toàn thể Đảng viên thuộc chi bộ

Phòng họp A – Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Chủ Nhật
16/9

 8h00'

Tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật đối với HSSV nhà trường

Phòng CT&CT SV + Công an tỉnh Đồng Nai + Toàn thể SV khóa K63 và Đại biểu đại diện cho các lớp các khóa K60; 61; 62 và C05

Hội trường lớn – Nhà A3 

 Ô. Cao Phi Long