Lịch họp tuần

Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
15/01

 8h00'

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở - Chủ trì TS.Lê Đình Hải

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 102- Nhà G2 

 CTHĐ

Thứ Ba
16/01

 

14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Kinh tế

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Kinh tế)

Phòng 101- Nhà G2

Ô.Mai Hải Châu

15h00'

Rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức thi hết môn tại các đơn vị liên kết đào tạo

Ban giám đốc, lãnh đạo phòng ĐT, KT và ĐBCL

Phòng hop C - nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Tư
17/01

7h30 - 15h30

7h30' - Rà soát nhân lực phòng Khảo thí & ĐBCL

9h00' - Rà soát nhân lực phòng Đào tạo

14h00' - Rà soát nhân lực phòng Tổ chức Hành chính

15h30' - Rà soát nhân lực phòng KH Công nghệ & HTQT

 Ban giám đốc; trưởng phòng TCHC; trưởng, phó đơn vị và tổ trưởng trực thuộc đơn vị có liên quan

Phòng họp C - Nhà A1 

B.Vũ Thu Hương

14h00’

Họp Ban Văn thể rà soát kế hoạch hoạt động và tài chính các hoạt động văn thể năm 2018.

Các thành viên Ban Văn thể năm 2018

Phòng họp B - Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Năm
18/01

 

 
7h30 - 15h30

7h30' - Rà soát nhân lực phòng CT&CTSV

9h00' - Rà soát nhân lực phòng Tài chính Kế toán

14h00' - Rà soát nhân lực TT Thực nghiệm & PTCN

15h30' - Rà soát nhân lực TT Tin học – Ngoại ngữ

Ban giám đốc; trưởng phòng TCHC; trưởng, phó đơn vị và tổ trưởng trực thuộc đơn vị có liên quan

Phòng họp C - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00’

Họp Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT Sinh viên.

Phòng họp A - Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Lâm học, Trưởng bộ môn Điều tra quy hoạch và Giảng viên Bộ môn điều tra quy hoạch không có giờ giảng)

Phòng 102- Nhà G2

CTHĐ

Thứ Sáu
19/01

 

 7h30 - 15h30

7h30' - Rà soát nhân lực TT Kiểm lâm

9h00' - Rà soát nhân lực TT Sản xuất Dịch vụ

14h00' - Rà soát nhân lực Thư viện

15h30' - Rà soát nhân lực Khoa Kinh tế

Ban giám đốc; trưởng phòng TCHC; trưởng, phó đơn vị và tổ trưởng trực thuộc đơn vị có liên quan

Phòng họp C - Nhà A1 

 B.Vũ Thu Hương 

7h30 - 17h00

Xét duyệt đề cương NCKH sinh viên Khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 102- Nhà G2

CTHĐ

Thứ Bảy
20/01

19h00’

Chung khảo Hội thi “Tiếng hát HSSV” Phân hiệu Trường ĐHLN lần thứ V – Năm 2017.

Khách mời (BGĐ Phân hiệu; Trưởng, Phó các Đơn vị; CBVC&HĐLĐ nhà trường) + Các đội thi; Cổ động viên là HSSV nhà trường.

Hội trường lớn - Nhà A3

BTC Hội thi

Chủ Nhật
21/01