Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
27/8

 

 

 

 

 

Thứ Ba
28/8

 

 

 

 

 

Thứ Tư
29/8

14h00'-16h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa CN&KT)

P101.G2

Chủ tịch hội đồng

16h00'-17h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Kinh tế

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Kinh tế)

P101.G2

Chủ tịch hội đồng

18h00’

Bảo vệ KLTN khóa 59 và C04 (đợt 2)

Các thành viên trong hội đồng và học sinh sinh viên

P103.G2;
P104.G2

Chủ tịch hội đồng

Thứ Năm
30/8

 9h30'-11h30'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

 P101.G2

Chủ tịch hội đồng

14h00'

Họp Đảng ủy

Các đồng chí trong Đảng ủy

Phòng C nhà A

B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
31/8

14h00'

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng khối HSSV.

 Ô. Châu - PGĐ; Bà Thắm - TCKT; Ô. Phú - Đào tạo; Ô. Thái Thọ - TCHC; Ô. Việt - BT ĐTN; Ô. Long - CTSV; Ô. Trà - Khoa CN&KT; Ô. Hùng - Khoa KT; Ô. Bình - Khoa LH; Ô. Hường - Khoa NH và B. Hà - Khoa TN&MT

 Phòng họp B nhà A1

 Ô. Mai Hải Châu

Thứ Bảy
01/9

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
02/9