Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
08/01

         

Thứ ba
09/01

7h30’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa CN-KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa CN-KT)

Phòng 102
nhà G2

CTHĐ

15h00'

Sinh hoạt học thuật: "Soạn đề cương thục hành, thực tập nghề nghiệp học phần "công nghệ vi sinh" và "Công nghệ hóa sinh" cho ngành CNSH"

Các thành viên trong hội đồng (Nguyễn Thị Chuyên – CTHĐ; Lê Thị Hiền – Thư ký, Báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Nga, Trịnh Thị Nhung); CBGV khoa nông học & CBGV quan tâm

Phòng 102
nhà G2

CTHĐ

19h00’

Vòng Sơ khảo cấp Trường hội diễn “Tiếng hát HSSV Phân hiệu Trường ĐHLN lần thứ V, năm 2017"

BTC Hội thi + Các đội thi + Cổ động viên.

Hội trường lớn

BTC Hội thi

Thứ Tư
10/01

14h00'

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Ủy viên BCH Công đoàn và các tổ trưởng Công đoàn

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Năm
11/01

15h30’

Xét duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Hương

CTV: Nguyễn Thị Thu Hương

Phạm Văn Hường – Chủ tịch hội đồng

Nguyễn Thị Chuyên - ỦV

Lê Thị Hiền – UV

Chu Thị Lựu – UV

Trịnh Thị Nhung – UVTK

Phòng 102
nhà G2

CTHĐ

Thứ Sáu
12/01

8h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

Phòng 102
nhà G2

CTHĐ

09h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Lâm học)

Phòng 102
nhà G2

CTHĐ

14h00'

Họp giao ban

Ban Giám đốc; Trưởng và phó các đơn vị, tổ công tác

Phòng họp B
nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
13/01

7h00-17h00

Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành KTNN & QLKT Khoá K23B

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 101, 102, 103

Nhà G2

Phòng KHCN & HTQT;

Chủ tịch HĐ

Chủ Nhật
14/01

7h00-17h00

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khoa TN&MT (Lớp K5B-LTTC-QLTNR-CS2)

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 301, 302, 303, 304 – Nhà G1

CTHĐ

7h00-17h00

Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành KTNN & QLKT Khoá K23B

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 101, 102, 103

Nhà G2

Phòng KHCN & HTQT;

Chủ tịch HĐ