EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017 PDF Email
Thứ sáu, 16/06/2017 08:21

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
19/06

8h00’

Tập huấn Cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Theo quyết định số 510/QĐ-PHĐHLN-TCHC

Phòng họp A
Nhà A1

Phòng đào tạo

8h00’

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức theo dõi diễn biến tài nguyên rừng K1/2017

Đại diện BGĐ, Trưởng các đơn vị và các học viên

Hội trường B
Nhà A2

TT.ĐT&BD CCKL

13h30’

Phiên trù bị đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Phân hiệu Trường ĐHLN khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại diện Đảng ủy Phân hiệu; Lãnh đạo tỉnh Đoàn ĐN + BTC + Đại biểu đương nhiên + Đại biểu triệu tập.

Hội trường lớn
Nhà A3

BTC Đại hội

17h00’

Họp phiên thứ I, BCH Đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại diện Đảng ủy Phân hiệu; Lãnh đạo tỉnh Đoàn ĐN + BCH Đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Hội trường B
Nhà A1

BTC Đại hội

Thứ ba
20/06

8h00’

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Phân hiệu Trường ĐHLN khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại biểu Khách mời + Đại diện Đảng ủy Phân hiệu; Lãnh đạo tỉnh Đoàn ĐN + BTC + Đại biểu đương nhiên + Đại biểu triệu tập.

Hội trường lớn
Nhà A3

BTC Đại hội

13h30

Đại hội tổ công đoàn khoa KHCB

Các đ/c trong tổ Công đoàn Khoa KHCB

Phòng họp B

nhà A2

B.Vũ Thị Hồng Nhung

14h00’

Đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua khen thưởng TT. TN&PTCN năm học 2016-2017; Đại hội tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020

Các đ/c trong tổ Công đoàn TT.TN&PTCN; Đại diện BCH công đoàn Phân hiệu (Đ/c Bùi Đức Dân)

Phòng họp A
Nhà A1

Ô.Thiều Trung Dũng

14h30’

Đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng TT.Kiểm Lâm năm học 2016-2017

Các đồng chí trong tổ công đoàn  trung tâm kiểm lâm

Phòng họp C
Nhà A1

Trung tâm kiểm lâm

15h00

Đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng khoa Nông học năm học 2016-2017

Các đồng chí trong tổ công đoàn Khoa Lâm học

Phòng họp B

nhà A2

Tổ trưởng CĐ
Khoa Lâm học

Thứ Tư
21/06

14h00

Làm việc với trường ĐH Montana và Vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Đại diện BGĐ, Trưởng phó khoa nông học, Lâm học, QLTN và Môi trường, Trưởng phó phòng đào tạo, Phòng KHCN ( T. Tuyến)

Phòng họp B

nhà A1

B. Vũ Thu Hương

Thứ Năm
22/06


Thứ Sáu
23/06


Thứ Bảy
24/06

15h00

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng thuộc chi bộ Phòng CT&CTSV (bổ sung ngày 21/6)

Toàn thể Đảng viên chi bộ

Phòng họp A

nhà A1

Đc.Cao Phi Long

Chủ Nhật
25/06