EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017 PDF Email
Thứ bảy, 08/07/2017 15:05

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
10/07

7h00’

Lễ xuất quân Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2017.

Đại diện BGĐ + BTV Đoàn trường và Toàn thể thành viên 02 đội Sinh viên tình nguyện năm 2017

Phòng họp A

Nhà A1

Đ/c Đỗ Quốc Việt

8h00

Khai giảng lớp “Phương pháp luận giảng dạy thực hành”

Bà Hương; Trưởng các phòng ĐT; TCHC; Trưởng các khoa chuyên môn + Các HV theo QĐ số 569/QĐ-PH-TCHC ngày 4/7/2017

Phòng họp A

Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ ba
11/07


Thứ Tư
12/07

7h00-17h00

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 58 chuyên ngành Thiết kế nội thất (liên tiếp từ ngày 12/7 đến ngày 13/7)

Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ TN, sinh viên K58 TKNT

P.101,102,103
Nhà G2

Hội Đồng
Khoa CN&KT

14h00

Họp tiểu ban cơ sở vật chất phục vụ đánh giá ngoài (bổ sung ngày 10/7)

Ô.Vinh (PGĐ); Ô.Toàn (TCHC), Ô.Bình(XD); B.Thắm (TCKT); Ô. Tâm (Thư viện); Ô.Thúy; Ô.Dân; Ô.Sơn(TH&NN);

Phòng họp C
Nhà A1

Ô.Tưởng Quang Vinh

Thứ Năm
13/07


Thứ Sáu
14/07

 

8h00 Họp tổ công đoàn phòng TCKT
Các Đc đoàn viên thuộc tổ công đoàn TCKT
Phòng họp A
Nhà A1
Phòng TCKT

14h00

Họp tổ công đoàn thư viện

Các Đc đoàn viên thuộc tổ công đoàn thư viện

Phòng họp C
Nhà A1

Thư viện

Thứ Bảy
15/07


Chủ Nhật
16/07