EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017 PDF Email
Thứ bảy, 15/07/2017 06:56

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
17/07

14h00

Xét kỷ luật HSSV vi phạm quy chế thi HKII 2016 - 2017

B. Hương, Ô. Long (CTSV), Ô. Châu (ĐT), Ô. Hưng (CN&KT), Ô. Bình (LH), Ô. Hải (KT), Ô. Hường (NH), B. Hà (TN&MT), B. Thắm (TCKT), Ô. Thái Thọ (TCHC)

Phòng họp B
nhà A1

B. Vũ Thu Hương

 

14h00

Đại hội tổ Công đoàn Khoa Lâm Học

Các đ/c thuộc tổ Công đoàn Khoa Lâm Học

Phòng họp B
nhà A2

Khoa Lâm Học

Thứ ba
18/07

 

 

 

 

Thứ Tư
19/07

 

 

 

 

Thứ Năm
20/07

 

 

 

 

Thứ Sáu
21/07

 

 

 

 

Thứ Bảy
22/07

 

 

 

 

Chủ Nhật
23/07

8h30’

Làm việc với Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hoá (Bổ sung)

Ban GĐ; Trưởng, phó Phòng: Đào tạo, TCHC, KHCN; Lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn: Khoa Lâm học, Nông học, Quản lý TN&MT.

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo