EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017 PDF Email
Thứ bảy, 05/08/2017 06:46

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
07/08

8h00

Họp phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan đến công tác đón tiếp sinh viên  nhập học đợt 1 và Tuần giáo dục công dân.

BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị: Đào tạo, CTCTSV, TCHC, TCKT; Trưởng các khoa chuyên môn: KT, CN&KT, QLTN&MT, Lâm học, Nông học; Bí thư đoàn thanh niên.

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ ba
08/08

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Đại diện các đơn vị: BGĐ, Phòng đào tạo, Phòng TCHC; khoa CN&KT; CBGV quan tâm

Phòng 101.G2

CTHĐ

Thứ Tư
09/08

14h00

Họp xét kỷ luật cán bộ viên chức

BGĐ, Ô.Toàn, Ô.Châu, Ô. Long, Ô.Lương, Ô.Hậu, Ô.Thủy

Phòng họp C
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Năm
10/08

8h00

Họp BCH Đoàn trường mở rộng chuẩn bị cho các hoạt động đầu năm học 2017-2018

BCH Đoàn trường, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm sinh viên

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Đỗ Quốc Việt

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Đại diện các đơn vị: BGĐ, Phòng đào tạo, Phòng TCHC; Khoa CN&KT; Khoa Nông học; CBGV quan tâm

Phòng 101.G2

CTHĐ

Thứ Sáu
11/08

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Nông học

Đại diện các đơn vị: BGĐ, Phòng đào tạo, Phòng TCHC; Khoa Nông học; CBGV quan tâm

Phòng 102.G2

CTHĐ

Thứ Bảy
12/08

 

 

 

 

Chủ Nhật
13/08