EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017 PDF Email
Thứ sáu, 11/08/2017 16:19

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
14/08

7h30 – 9h00

Giao ban công tác đầu năm học

BGĐ; Trưởng. phó các đơn vị trực thuộc

Phòng họp A
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

9h00 – 11h00

Chia tay cán bộ biệt phái từ Cơ sở chính (Ô. Hưng, Ô. Hải, Ô. Phương).

BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Toàn thể Phòng TCKT; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế và Khoa CN&KT

Phòng họp A
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

17h00 Giao hữu bóng đá Nam, nữ khối CBVC 2017 BTC và các đội tham gia thi đấu Sân vận động
Phân hiệu
BTC

Thứ ba
15/08

08h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho SV Đại học K58 và Cao đẳng C03.

Đại diện: P.Đào tạo, P.TCKT, P.CT&CTSV; Trưởng các Khoa: CN&KT, TN&MT, Kinh tế, Lâm học

Phòng họp A
nhà A1

B. Vũ Thu Hương

09h00

Hội đồng Sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Đại diện: BGĐ P.Đào tạo, P.TCHC, Khoa CN&KT

P101.G2

Ban GĐ

Thứ Tư
16/08

8h00

Làm việc với Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

BGĐ, Trưởng các đơn vị: TCHC, Đào tạo, TCKT, KT&ĐBCL, KHCN&HTQT, CT&CTSV, Trưởng các Khoa phụ trách ngành học: Lâm học, Nông học, TN&MT, Kinh tế, CN&KT.

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Năm
17/08

 

15h00 Họp cán bộ chủ chốt (bổ sung ngày 16/8) BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; Bí thư Đoàn TN Phòng họp B
nhà A1
Ô.Nguyễn Văn Quân

15h30

Lễ bế giảng khóa tập huấn Phương pháp luận giảng dạy thực hành năm 2017

Đại diện: BGD, Giảng viên giảng dạy, Trưởng các Khoa chuyên môn, Trưởng phòng ĐT, TCHC, học viên khóa học.

Phòng họp A
nhà A1

Phòng đào tạo

Thứ Sáu
18/08

7h30

Đại hội Công đoàn Phân hiệu, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo TB số 13/TB-CĐPH ngày 08/08/2017

Phòng họp A
nhà A1

Ô. Tưởng Quang Vinh

Thứ Bảy
19/08

8h00

Tiếp đón sinh viên khóa 62 về nhập học đợt 1

Theo thông báo số 135/TB-PH-ĐT ngày 1/8/2017

Nhà A1

 

Chủ Nhật
20/08