EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017 PDF Email
Thứ bảy, 07/10/2017 14:44

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
09/10

8h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Phân hiệu

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

14h00

Họp bàn phương án sử dụng sân vận động

Ô. Bảo, B. Hương; Ô. Toàn, Ô. Thọ (P. TCHC); Ô. Châu, B. Hà (P. Đào tạo); B. Thắm (P. TCKT); Ô. Thủy (P. Khảo Thí); Ô. Lương, Ô. Thụy (Khoa KHCB).

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ ba
10/10

8h00

Họp Đảng ủy Phân hiệu

Các Đc trong BCH Đảng ủy

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

 

14h00

Họp xét đăng ký thi đua năm học 2017-2018

Các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng họp B
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Tư
11/10


Thứ Năm
12/10

14h00

Hội đồng sát hạnh giảng viên Khoa Tài Nguyên & Môi Trường

Đại diện P.Đào tạo, P.TCHC, Trưởng Khoa Tài Nguyên & Môi Trường

Phòng 102.G2

B. Vũ Thu Hương

15h00 Họp BCH Công đoàn triển khai công tác quý IV (bổ sung 10/10) Các Đc ủy viên BCH Công đoàn Phòng họp B
nhà A1
Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Sáu
13/10

15h00
Kết nạp Đảng viên thuộc chi bộ TT.TH&N - Thư viên (bổ sung 12/10)
Các Đc trong chi bộ TT.TH&N - Thư viên Phòng họp B
nhà A2
Ô. Nguyễn Trường Sơn

Thứ Bảy
14/10


Chủ Nhật
15/10