EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017 PDF Email
Chủ nhật, 05/11/2017 13:16

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
06/11

15h00

Sát hạch tuyển dụng Giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng Theo QĐ số 1132/QĐ-PH-TCHC

Phòng 102
Nhà G2

B.Vũ Thu Hương

Thứ ba
07/11

13h30

Nghe diễn giả nói về chủ đề "Giữ lửa Gia đình"

Toàn bộ nữ cán bộ viên chức Phân hiệu

Phòng họp A
nhà A1

BCH Công đoàn

15h00

Họp Chi bộ Khoa Kinh tế (Thay đổi thời gian)

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B
nhà A2

Bí thư chi bộ

Thứ Tư
08/11

7h30

Hội nghị tuyển sinh và Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017

Ban giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các tổ bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác, tổ công đoàn.

Phòng họp A
nhà A1

Phòng Đào tạo

15h30

Xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, NC sinh viên, sinh hoạt học thuật năm 2017 – 2018

Hội đồng Khoa học trường

Phòng họp A
Nhà A1

Chủ tịch Hội đồng Khoa học trường

Thứ Năm
09/11

8h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 Khoa CN&KT

Các thành viên trong HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 khoa CN&KT

P102 G2

Chủ tịch HĐ

14h00

Họp thông qua Quy định đánh giá CBGD và Quy định chế độ làm việc giảng viên

BGĐ, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc Phân hiệu

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Sáu
10/11

8h00

Họp tổ công tác kiểm kê rừng

Ô.Bảo; Ô.Việt(TTKL); Phòng TCKT; B.Hà + B.Diệp(K.Kinh tế); B.Ngô Thủy (P.CT&CTSV); Ô.Hoàn (K.TN&M)

Phòng họp C
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Bảy
11/11

7h30’

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và Học chuyên đề 01.

Đại diện Đảng uỷ Phân hiệu + Trung tâm BDCT huyện Trảng Bom và toàn thể học viên lớp học theo thông báo triệu tập của ĐTN.

Phòng họp A

Nhà A1

BTC lớp học + Báo cáo viên

13h30’

Học bài 01 (Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng)

Học viên lớp học.

Phòng họp A

Nhà A1

Báo cáo viên

Chủ Nhật
12/11

7h30’

Học bài 02 (Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng)

Học viên lớp học.

Phòng họp A

Nhà A1

Báo cáo viên

13h30’

Học bài 02 (Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng)

Học viên lớp học.

Phòng họp A

Nhà A1

Báo cáo viên