EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017 PDF Email
Thứ bảy, 11/11/2017 10:11

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
13/11

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưởng Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng K1/2017

Đại diện BGĐ, Trung tâm ĐT&BDCCKL, các học viên và các giảng viên quan tâm

Phòng họp A

nhà A1

TT.ĐT&BDCCKL

Thứ ba
14/11

 

 

 

 

Thứ Tư
15/11

14h00

Lễ ký hợp tác giữa Phân hiệu trường ĐHLN và viện KHKT nông nghiệp miền nam

Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc (Riêng khoa Nông học gồm: Trưởng phó khoa, trưởng phó bộ môn)

Phòng họp B
nhà A1

Phòng KHCN & HTQT

Thứ Năm
16/11

8h00

Họp bàn phương án sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm thực hành

BGĐ; Trưởng các đơn vị; Ô.Dân

Phòng họp B
nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
17/11

 

 

 

 

Thứ Bảy
18/11

 

 

 

 

Chủ Nhật
19/11