Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ  05/01/2015 ĐẾN 11/01/2015

 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

05/01

Sáng

9h00’ Họp Đảng uỷ Cơ sở 2.

Ô. Bảo; Hanh; Niên; Vinh; Sơn; Toàn và Bà Hương.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

14h00’ Họp Giao ban cán bộ chủ chốt tháng 01/2015.

Ban Giám đốc CS2 + Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Ba

06/01

Sáng

7h00’ Hội nghị CBVC Cơ sở 2 năm 2014.

Toàn thể CBVC&HĐLĐ nhà trường.

Hội trường lớn

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

 

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Tư

07/01

Sáng

8h00’ – 9h30’ Họp Ban soạn thảo đề án mở ngành mới.

9h30’ – 11h00’ Họp tiểu ban xây dựng đề án thành lập phân hiệu Đại học Lâm nghiệp.

- Các thành viên trong Ban soạn thảo.

 

- Các thành viên trong Ban xây dựng đề án.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

     

Thứ Năm

08/01

Sáng

7h30' - 8h30' Họp Hội đồng lương tăng thêm.

8h40' - 9h40' Họp Hội đồng kiểm kê tài sản.

9h50' - 11h00' Họp Ban xây dựng định mức Thực hành thực tập.

- Các thành viên Hội đồng.

- Các thành viên Hội đồng.

 

Các thành viên trong Ban.

 

 

 

Phòng họp B

 

 

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

     

Thứ Sáu

09/01

Sáng

8h00’ Họp rà soát nhân lực Ban Kinh tế.

Ban rà soát cấp trường + Trưởng; Phó Ban; Tổ trưởng các tổ bộ môn và Tổ trưởng tổ Công đoàn ban Kinh tế.

Phòng họp B

Ban rà soát cấp trường

Chiều

14h00’ Họp rà soát nhân lực Ban Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Ban rà soát cấp trường + Trưởng; Phó Ban; Tổ trưởng các tổ bộ môn và Tổ trưởng tổ Công đoàn ban QLTNR&MT.

Phòng họp B

Ban rà soát cấp trường

Thứ Bảy

10/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN TỪ: 05/01/2015 – 09/01/2015

Họ và tên

Chức vụ

Thứ/

Buổi

Thứ Hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Ô. Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Hoàng Xuân Niên

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

B. Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp