Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ 08/6/2015 ĐẾN 14/6/2015

THỨ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

08/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h00’ Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp KL15C-Buôn Mê Thuột

Thành viên trong hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng họp B

Ông Phạm Bá Hanh

16h00’ Kết nạp Đảng viên mới thuộc hi bộ các trung tâm

Các Đảng viên chi bộ các trung tâm

Phòng họp B

Bà Vũ Thị Lan

Thứ Ba

09/6

Sáng

7h30’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban Kinh tế

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban kinh tế

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

8h00’ Sinh hoạt học thuật chuyên đề: “Ekeland’s variational princtple of positive order”

CBGV Ban KHCB

Phòng 26

Ông Lê Đình Lương

Chiều

14h00’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban KHCB

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban KHCB

Phòng họp B

Ông Phạm Bá Hanh

Thứ Tư

10/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

11/6

Sáng

8h00’ Họp hội đồng bình xét thi đua năm học 2014-2015

Thành viên trong hội đồng

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

12/6

Sáng

7h30’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban Nông lâm

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban Nông lâm

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

14h00’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban Nông lâm

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban Nông lâm

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Bảy

13/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/6 ĐẾN 12/6/2015

Họ Tên

Chức Vụ

Thứ

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Đi công tác

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Đi công tác

Đi công tác

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Chiều

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học