Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ  29/12/2014 ĐẾN 04/01/2015

 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

29/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

30/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

31/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

01/01

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

Chiều

Thứ Sáu

02/01

Sáng

Chiều

Thứ Bảy

03/01

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

04/01

Sáng

Chiều

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN TỪ: 29/12/2014 – 02/01/2015

 

Họ và tên

Chức vụ

Thứ/

Buổi

Thứ Hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Ô. Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

Chiều

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Ô. Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Hoàng Xuân Niên

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

B. Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi học tại Hà Nội

Đi học tại Hà Nội

Đi học tại Hà Nội

Chiều

Đi học tại Hà Nội

Đi học tại Hà Nội

Đi học tại Hà Nội