Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
29/10

14h00’

Làm việc với Học viện nghiên cứu Lâm nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc.

Ban GĐ; Phòng ĐT(ông Phú, ông Quý); Phòng KHCN&HTQT(ông Tuyến, ông P.Anh); Khoa Lâm học(ông Bình, ông X. Hùng, ông T.Tuấn); Khoa Nông học(ông Hường); Khoa TN&MT(ông Hưởng, bà Hà); Khoa CN&KT(ông Trà); TTTN&TH(bà Nhung)

Phòng họp B – Nhà A1

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Ba
30/10

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng CT&HC, Trưởng khoa CN&KT, Trưởng bộ môn)

Phòng 101 – Nhà G2

CTHĐ

Thứ Tư
31/10

8h00’

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C – Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00’

Họp giao ban

BGĐ, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư đoàn trường, Trưởng và Phó các đơn vị

Phòng họp B – Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
01/11

14h00’

Họp xét duyệt đề xuất nghiên cứu KHCN năm học 2018-2019

Các thành viên hội đồng KH&ĐT (Theo QĐ Số 66/QĐ-PH-TCHC ngày 15/01/2018)

Phòng họp B – Nhà A1

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Sáu
02/11

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
03/11

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
04/11