Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
23/7

 

 

 

 

 

Thứ Ba
24/7

 

 

 

 

 

Thứ Tư
25/7

 

 

 

 

 

Thứ Năm
26/7

14h00’

Rà soát cơ chế quản lý nhà khách, KTX

Ban Giám đốc; Chủ tịch và phó chủ tịch CĐ trường; Tổ trưởng tổ thanh tra; Trưởng phòng: TCKT, TCHC, CT&CTSV; Nhân viên quản lý nhà khách, KTX

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h30’

Quy hoạch đất trường phục vụ kinh doanh dịch vụ và xây dựng cơ chế giao khoán

Ban Giám đốc; Chủ tịch và phó chủ tịch CĐ trường; Tổ trưởng tổ thanh tra; Trưởng phòng: TCKT, TCHC.

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
27/7

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
28/7

 8h00'

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn

 Ủy viên BCH Công Đoàn; Tổ trưởng, tổ phó các tổ Công đoàn

Phòng họp A nhà A1

Ô. Nguyễn Hạnh Tâm

Chủ Nhật
29/7