Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
14/5

14h00’

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Kinh tế

Cán bộ, Giảng viên Khoa Kinh tế và các cá nhân quan tâm

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

Thứ Ba
15/5

14h00’

Xét công nhận tốt nghiệp lớp Trung cấp KL14-VLVH-CS2

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Tư
16/5

14h00’

Đóng thầu, mở thầu mua sắm tài sản cố định năm 2018

Các thành viên trong tổ đấu thầu

Phòng họp C nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

14h00’

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Kinh tế

Cán bộ, Giảng viên Khoa Kinh tế và các cá nhân quan tâm

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

Thứ Năm
17/5

8h00’

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thuộc Phòng KT&ĐBCL

Các thành viên trong hội đồng (Mai Hải Châu, Lê Văn Long , Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Tuấn Bình)

P102.G2

 

Chủ tịch hội đồng

9h00'

Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp trường (Chủ trì đề tài: Kiều Mạnh Hưởng)

Các thành viên trong hội đồng:
1. Nguyễn Thị Hà - CTHĐ
2. Lê Văn Long - UVTK
3. Nguyễn Văn Hợp - UV
4. Nguyễn Thị Danh Lam - UV
5. Nguyễn Văn Thuý - UV

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

10h00'

Hội đồng nghiệm thu kết quả NCKH cấp cơ sở (Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Hà) (Bổ sung ngày 15/5)

Các thành viên trong hội đồng:
1. Phạm Văn Hường - CTHĐ
2. Võ Minh Hoàn - UVTK
3. Kiều Mạnh Hưởng – PB1
4. Nguyễn Văn Qúy – PB1
5. Nguyễn Xuân Hùng - UV

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

13h30’

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo

BGĐ, Lãnh đạo các các đơn vị, trưởng và phó các bộ môn, trợ lý khoa, Tổ kế hoạch (phòng Đào tạo)

Phòng họp A nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Sáu
18/5

14h00’

Hội nghị HSSV tiên tiến, đối thoại giữa HSSV và lãnh đạo nhà trường năm 2018.

Ban Giám đốc, Trưởng; Phó các đơn vị, đoàn thể, GVCN/CVHT các lớp; Lớp trưởng, Bí thư các lớp và Đại biểu Sinh viên được xếp loại Sinh viên xuất sắc trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Hội trường lớn nhà A3

Ban Giám đốc

Thứ Bảy
19/5

7h30'

Phát động ngày hội Đa dạng sinh học

Đại diện Ban giám đốc, khách mời và tình nguyện viên tham dự

Sân Xà Cừ

Đoàn trường & Đoàn Sở TN&MT

19h00’

Họp Chi bộ CT&CT Sinh viên.

Toàn thể Đảng viên thuộc chi bộ.

Phòng họp A – Nhà A1

Ô. Cao Phi Long

Chủ Nhật
20/5