Lịch họp tuần

Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
16/7

 

 

 

 

 

Thứ Ba
17/7

 7h30’

 Ngày hội việc làm năm 2018.

Ban Giám đốc + Trưởng các đơn vị + Các doanh nghiệp + CVHT/GVCN các lớp tốt nghiệp  và Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

Hội trường lớn nhà A3 

 Ban tổ chức

13h30’

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp.

Ban Giám đốc + Trưởng các đơn vị + Các doanh nghiệp + CVHT/GVCN các lớp tốt nghiệp  và Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

Hội trường lớn nhà A3

Ban tổ chức

Thứ Tư
18/7

 14h00'

Họp xét lương tăng thêm tháng 6/2018

BGĐ, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng thanh tra, Trưởng các phòng: TCHC, TCKT, Đào tạo, KT&ĐBCL.

  Phòng họp C nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
19/7

 14h00'

Họp chuẩn bị công tác đón tiếp tân sinh viên khoá 63

Ban giám đốc, trưởng các phòng ĐT, CTCTSV, TCHC, Bí thư ĐTN, chủ tịch hội CCB, Trung đội DQTV; Trưởng các khoa: TN&MT, CN&KT, LH, NH, Kinh tế

 Phòng họp B nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
20/7

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
21/7

19h00'

Họp Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ

Phòng họp A nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Chủ Nhật
22/7