Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
17/9

13h30’-17h30’

13h30’-14h30’: Hội thảo thống nhất số tiết các học phần ngành lâm sinh

Toàn bộ GV khoa Lâm học Trưởng khoa: KHCB, LLCT, TT.TH&NN, GV dạy các môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục đại cương, GV kiêm giảng và thỉnh giảng cho Khoa Lâm học.

Phòng họp B nhà A2

Ô.Nguyễn Tuấn Bình

14h30’-15h30’: Hội thảo thống nhất số tiết các học phần ngành Quản lý đất đai

15h30-17h30’: Hội thảo rà soát thống nhất Quy chế hoạt động Khoa Lâm học. Quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Toàn bộ GV khoa Lâm học

Thứ Ba
18/9

 9h00'

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

 BCH Đoàn trường, Bí thư, Phó bí thư Liên chi Đoàn

Phòng họp B nhà A1

 Ô.Đỗ Quốc Việt

Thứ Tư
19/9

 8h00'

Họp tổ BM Kế toán Tài chính

Các thành viên theo QĐ/389 ngày 26/4/2018, T.Quyền + C. Thảo

P.102.G2 

Ô.Trần Văn Hùng 

14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

 Phòng 103
nhà G2
CTHĐ

Thứ Năm
20/9

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
21/9

 14h00'

Họp triển khai công tác HSSV đầu năm học 2018-2019 khoa TNMT

Lớp trưởng, Bí thư các lớp chính quy Khoa TN&MT

Phòng họp B nhà A2 

 Ô. Kiều Mạnh Hưởng

Thứ Bảy
22/9

 8h00'-17h00'

Ôn thi đầu vào cao học năm 2018 – đợt 2: Môn Kinh tế vi mô

Toàn thể thí sinh đăng ký dự thi ngành Quản lý kinh tế

Phòng họp A nhà A1 

 Thầy Trần Văn Hùng

Chủ Nhật
23/9

8h00'-17h00'

Ôn thi đầu vào cao học năm 2018 – đợt 2: Môn Kinh tế vi mô

Toàn thể thí sinh đăng ký dự thi ngành Quản lý kinh tế

Phòng họp A nhà A1

Thầy Nguyễn Sỹ Minh

 19h00'

 Tết trung thu cho các cháu TNNĐ con em CBVC&LĐ nhà trường

Khách mời, các cháu TNNĐ & Phụ huynh

Hội trường Lớn

Đoàn TN & Công Đoàn