Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
25/6

 

CBVC coi thi THPT 2018 Theo quyết định

 

 

 

Thứ Ba
26/6

 

CBVC coi thi THPT 2018 Theo quyết định

 

 

 

Thứ Tư
27/6

 

CBVC coi thi THPT 2018 Theo quyết định

 

 

 

Thứ Năm
28/6

14h00'

Họp xét lương tăng thêm tháng 5/2018

BGĐ, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng thanh tra, Trưởng phòng: TCHC, TCKT, Đào tạo, KT&ĐBCL.

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00'

Họp về sử dụng đất Sông Mây

BGĐ, Trưởng phòng: TCHC, TCKT; Ô. Thái Thành; Ô. Dân

Phòng họp C nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
29/6

14h00'

Xây dựng phương án sửa chữa, mua sắm nhỏ 2018 và sửa chữa lớn 2019

Trưởng phòng: TCHC, TCKT; Ô. Bình (TCHC)

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00' - 17h00'

Nghiệm thu chuyên đề NCKH SV năm học 2017-2018 Khoa CN&KT

Hội đồng nghiệm thu, Nhóm SV NCKH, sinh viên, cá nhân quan tâm

P.102-G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Bảy
30/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
01/7