EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch Thi
#. Chủ đề Ngày đăng Lượt xem
1 Lịch thi điều chỉnh phòng thi K7B_LT_QLDD_CQ ngày 5/01/2018 13-12-2017 59
2 Lịch thi học kỳ 1 lớp CNTY6A, 6B năm học 2017 - 2018 13-12-2017 45
3 Lịch thi Khoa 62 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 11-12-2017 194
4 Lịch thi lớp K8_LT_QLDD_CQ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 11-12-2017 80
5 Lịch thi học kỳ 1 lớp K6B_LTTC_QLDD_CS2 năm học 2017 - 2018 11-12-2017 57
6 Lịch thi lớp K11A+B_QTKD_CS2 học kỳ 1 năm 2017 - 2018 05-12-2017 91
7 Lịch thi học kỳ 1 lớp K6B+K7A_LTTC_KT_BH năm học 2017 - 2018 30-11-2017 114
8 Lịch thi học kỳ 1 lớp K8A_LT_KT_CQ năm học 2017 - 2018 30-11-2017 94
9 Lịch thi học kỳ 1 lớp K7B_LTTC_QLDD_CQ năm học 2017 - 2018 30-11-2017 84
10 Lịch thi lớp K7B_LTTC_QLTNR_CS2 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 29-11-2017 94
11 Lịch thi lớp K6B-LTTC-QLTNR-CS2 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 29-11-2017 95
12 Lịch thi lớp K6B+K7A_LTTC_KT_CS2 học kỳ 1 năm 2017-2018 29-11-2017 74
13 Lịch thi lớp K7B_LT_KT_CQ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 29-11-2017 84
14 Lịch thi học kỳ 1 Khóa C04, C05 năm học 2017 - 2018 24-11-2017 102
15 Lịch thi học kỳ 1 Khóa 59,60,61 năm 2017-2018 24-11-2017 239
 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>
Trang 1 / 22