Đảng bộ Bộ phận Phân hiệu trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp gồm 15 Chi bộ trực thuộc, có 158 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ:


1.   Bà Vũ Thu Hương – Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu - Bí thư Đảng ủy.
2.   Ông Mai Hải Châu – Phó Giám đốc - Phó bí thư  ĐU

3.   Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó trưởng Khoa Lâm học - UV
4.   Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Trưởng Ban Đào tạo - UV
5.   Ông Cao Phi Long - Trưởng Ban CT&CTHHSV - UV
6.   Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính - UV
7.   Bà Đỗ Thị Thắm – Trưởng Phòng TCKT - UV

Các chi bộ trực thuộc:

TT

Chi bộ

Ban chấp hành

Chức vụ

1

Phòng Tổ chức hành chính

Nguyễn Văn Toàn

Trần Đăng Khoa

Thái Hữu Thọ

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

2

Phòng Đào Tạo

Nguyễn Văn Phú

Bí Thư

3

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Cao Phi Long

Ngô Thị Thu Thủy

Lộc Trường Khánh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

4

Phòng Tài chính kế toán

Đỗ Thị Thắm

Bí thư

5

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phạm Trung Thủy

Bí thư

6

Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Đinh Quang Tuyến

Bí thư

7

Khoa Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hạnh

Bí thư

Phó Bí thư

8

Khoa Lâm học

Nguyễn Tuấn Bình

Phan Trọng Thế

Bí thư

Phó Bí thư

9

Khoa Nông học

Phạm Văn Hường

Bí thư

10

Khoa Kinh tế

Trần Văn Hùng

Đoàn Thùy Lâm

Đinh Thị Thu Thủy

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

11

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

Mai Hải Châu

Bí thư

12

Khoa Lý luận chính trị

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phạm Thị Luận

Bí thư

Phó Bí thư

13

Khoa Khoa học cơ bản

Nguyễn Kim Hậu

Bí thư

14

Trung tâm TH&NN – Thư viện

Nguyễn Trường Sơn

Bí thư

15

Các Trung tâm

Bùi Đức Dân

Lê Hồng Việt

Bí thư

Phó Bí thư