EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Phòng Chính trị & Công tác SV
Giới Thiệu PDF Email

Chức năng: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức thực hiện công tác chính trị và quản lý người học; các chế độ chính sách đối với người học theo qui định hiện hành.

Nhiệm vụ:

- Theo dõi, lập kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong CBVC, HSSV; hướng dẫn thực hiện kế hoạch đó. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá cho HSSV, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các hội nghị, các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến chế độ chính sách cho HSSV. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội - từ thiện.

- Chủ trì cùng với các ban chuyên môn trong công tác quản lý, phân loại xếp hạng, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết những thủ tục hành chính cho HSSV. Tổ chức xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, đề xuất mức đóng học phí, lệ phí của HSSV. Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV; xử lý các trường hợp HSSV vi phạm pháp luật và nội qui, quy chế. Phối hợp với các ban, các đoàn thể quần chúng chỉ đạo công tác NCKH trong HSSV. Phối hợp tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào Cơ sở 2. Giải quyết các thủ tục cho HSSV vào trường, chuyển trường, tốt nghiệp ra trường,... Quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, quy chế, chế độ về công tác HSSV. Hoàn tất hồ sơ và trả lại cho HSSV khi tốt nghiệp.

-  Quản lý việc ăn, ở, sinh hoạt  của HSSV nội trú. Phối hợp với chính quyền  địa phương để quản lý học sinh ngoại trú.