EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập. Mã Trường: LNS
Lịch Thi
#. Chủ đề Ngày đăng Lượt xem
1 Lịch thi học kỳ 2 lớp K3_LTCĐ_KT_CS2 năm học 2016 - 2017 24-06-2017 16
2 Lịch thi lớp K3_QTKD_CS2 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 24-06-2017 5
3 Lịch thi lớp K10B_QLDD_CS2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 24-06-2017 13
4 Lịch thi lớp CNTY6A-6B học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 24-06-2017 28
5 Lịch thi lớp KL14_VLVH_CS2 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 16-06-2017 98
6 Lịch thi lần 1 học bổ sung khoá 58 và C02 09-06-2017 149
7 Lịch thi lớp K5B_LTTC_KT_CS2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 08-06-2017 89
8 Lịch thi tốt nghiệp ĐH-LTTC khóa 5A và ĐH-VLVH khóa 8B 19-05-2017 329
9 Lịch thi điều chỉnh phòng thi ngày 27/05/2017 các khóa 59,60,61 19-05-2017 204
10 Lịch thi học kỳ 2 Khoá C04, C05 năm học 2016 - 2017 26-04-2017 190
11 Lịch thi học kỳ 2 Khoá K59, K60, K61 năm học 2016 - 2017 26-04-2017 563
12 Lịch thi lần 2 lớp CNTY5A và CNTY5B học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 26-04-2017 131
13 Lịch thi học kỳ 2 lớp K60_CBLS năm học 2016 - 2017 25-04-2017 122
14 Lịch thi lần 2 học cải thiện Khoá K58 năm học 2016_2017 21-04-2017 121
15 Lịch thi học kỳ 2 Lớp K3_LTCĐ_QLTNR_CS2 21-04-2017 109
 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Trang cuối >>
Trang 1 / 18