EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Công khai chất lượng đào tạo
Chuẩn đầu ra PDF Email
Thứ bảy, 21/09/2013 10:45

Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đối với sinh viên tốt nghiệp, bao gồm 16 ngành đào tạo

Đính kèm:
Tập tinDung lượngCập nhật
Tải file này (1. CDR nganh KT cong trinh XD.pdf)1. CDR nganh KT cong trinh XD.pdf208 Kb11/09/2017
Tải file này (6. CDR nganh Quan tri KD.pdf)6. CDR nganh Quan tri KD.pdf211 Kb11/09/2017
Tải file này (7. CDR nganh Kinh te.pdf)7. CDR nganh Kinh te.pdf212 Kb11/09/2017
Tải file này (8. CDR nganh Kinh te NN.pdf)8. CDR nganh Kinh te NN.pdf217 Kb11/09/2017
Tải file này (9. CDR nganh Ke toan.pdf)9. CDR nganh Ke toan.pdf213 Kb11/09/2017
Tải file này (11. CDR nganh Quan ly TNR.pdf)11. CDR nganh Quan ly TNR.pdf368 Kb11/09/2017
Tải file này (12. CDR nganh QLTN & MT.pdf)12. CDR nganh QLTN & MT.pdf290 Kb11/09/2017
Tải file này (13. CDR nganh KH moi truong.pdf)13. CDR nganh KH moi truong.pdf207 Kb11/09/2017
Tải file này (15. CDR nganh BV thuc vat.pdf)15. CDR nganh BV thuc vat.pdf290 Kb11/09/2017
Tải file này (16. CDR nganh Kien truc CQ.pdf)16. CDR nganh Kien truc CQ.pdf286 Kb11/09/2017
Tải file này (17. CDR nganh TK noi that.pdf)17. CDR nganh TK noi that.pdf211 Kb11/09/2017
Tải file này (20. CDR nganh CN CBLS.pdf)20. CDR nganh CN CBLS.pdf293 Kb11/09/2017
Tải file này (22. CDR nganh CNSH.pdf)22. CDR nganh CNSH.pdf286 Kb11/09/2017
Tải file này (23. CDR nganh Lam sinh.pdf)23. CDR nganh Lam sinh.pdf378 Kb11/09/2017
Tải file này (25. CDR nganh Quan ly dat dai.pdf)25. CDR nganh Quan ly dat dai.pdf368 Kb11/09/2017
Tải file này (26. CDR nganh KH cay trong.pdf)26. CDR nganh KH cay trong.pdf288 Kb11/09/2017
 
Công khai chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016 PDF Email
Thứ bảy, 28/01/2012 15:44

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện quy chế công khai theo Quy định.