EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
TT Sản Xuất & Dịch Vụ
Giới Thiệu PDF Email

Trung tâm sản xuất dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp (gọi tắt là trung tâm sản xuất dịch vụ-TTSXDV) được thành lập theo quyết định số 85/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 20 tháng 02 năm 2008 của hiệu trưởng trường ĐHLN Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, tài khoản riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc cơ sở 2- ĐHLN.

Tiền thân của TTSXDV là Trung tâm sản xuất dịch vụ khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp trực thuộc Trường trung học lâm nghiệp số 2 - được thành lập theo quyết định số 210/1998/QĐ-BNN/TCCB ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chức năng - nhiệm vụ


* Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các thí nghiệm khoa học, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất dịch vụ thuộc các lĩnh vực nông- lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

* Trung tâm có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các Ban chuyên môn, các Ban chức năng, các Trung tâm tổ chức cho học sinh, sinh viên ( HSSV) lao động sản xuất, thực hành, thực tập rèn luyện tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.Thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu khoa học, xây dựng các mô hình mẫu phục vụ cho đào tạo phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật của các ngành đào tạo của trường.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ ở trong và ngoài trường như: ăn, uống, vui chơi, giải trí, tham quan du lịch.v..v.. nhằm phục vụ HSSV ngày một tốt hơn.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, liên danh, liên kết, sản xuất, kinh doanh, thiết kế trồng rừng, khai thác rừng, thiết kế, thi công, chăm sóc công viên cây xanh đô thị, kiểm kê, nghiệm thu rừng trồng, tạo giống cây trồng, vật nuôi, dịch vụ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật lâm - nông nghiệp cho các doanh nghiệp, tập thể, hộ gia đình và cá nhân.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ Lâm - Nông nghiệp cho nhân dân các địa phương, đặc biệt là các loại  giống cây trồng, vật nuôi thích hợp với từng vùng sinh thái của các địa phương.

- Quản lý con dấu của trung tâm.

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả đất đai, trang thiết bị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức quản lý tài chính, cân đối thu chi trong phạm vi TTSXDV theo qui định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và cơ sở 2. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo kế toán và báo cáo định kỳ với cơ sở 2 và Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thông qua các hoạt động sản xuất ,dịch vụ, góp phần tạo thêm nguồn thu cho nhà trường để tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện đời sống cho CBVC và HSSV.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.