Search

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NVBS - THEO HỌC BẠ THPT

Họ và Tên Phái Ngày Sinh KV Ngành ĐKXT
Vòm mằn thày Nam 03-04-1997 KV2-NT Thú Y
Lê Hồng Minh Nam 22-10-2000 KV1 Thú Y
Nguyễn Thanh Bình Nam 06-01-2000 KV2-NT Quản lý tài nguyên MT
Nguyễn thị mỹ hạnh Nữ 28-02-2000 KV1 Quản trị kinh doanh
Võ thị Quỳnh đoan Nữ 30-09-2000 KV1 Khoa học cây trồng
TRỊNH XUÂN TIẾN Nam 18-09-2000 KV1 Kỹ thuật công trình XD
NGUYỄN ĐÀO THIỆN TÂM Nam 10-02-2000 KV2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn Nhật Minh Nam 09-04-2000 KV2 Chăn nuôi
Nguyễn Hữu Quí Nam 14-08-2000 KV2 Quản lý tài nguyên rừng
Nguyễn Hữu Quí Nam 14-08-2000 KV2 Quản lý tài nguyên rừng
Nguyễn Thị Như Ý Nữ 23-12-2000 KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn thị anh thư Nữ 10-09-2000 KV2 Khoa học môi trường
HỒ VĂN LONG Nam 16-06-2000 KV1 Công nghệ chế biến lâm sản
Nguyen van đỉnh Nam 10-10-2000 KV1 Lâm sinh
Nguyễn Minh Tiến Nam 16-04-2000 KV2-NT Lâm sinh
VÕ ANH TÀI Nam 11-11-2000 KV2 Thú Y
Phan Thị Nhung Nữ 29-12-2000 KV1 Thú Y
NGUYỄN XUÂN TIẾN Nam 01-06-1998 KV2-NT Công nghệ sinh học
NGUYỄN XUÂN TIẾN Nam 01-06-1998 KV2-NT Công nghệ sinh học
Lê Đức Anh Kha Nam 08-01-2000 KV1 Khoa học cây trồng
Trang 1 trên 18