Search

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NVBS - THEO HỌC BẠ THPT

Họ và Tên Phái Ngày Sinh KV Ngành ĐKXT
H ' Hiền Nữ 20-09-1999 KV1 Quản lý tài nguyên rừng
H ' Hiền Nữ 20-09-1999 KV1 Quản lý tài nguyên rừng
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 27-03-1998 KV2-NT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Cao Thị Thu Thảo Nữ 01-07-2000 KV1 Quản trị kinh doanh
Trần Tuấn Anh Nam 04-08-1999 KV1 Thú Y
Phạm Đức Thiện Nam 12-08-2000 KV1 Chăn nuôi
Đoàn Trung Tiên Nam 16-10-2000 KV2-NT Thiết kế nội thất
Đoàn Trung Tiên Nam 16-10-2000 KV2-NT Thiết kế nội thất
K 'LINH Nam 01-01-1999 KV1 Lâm sinh
Nguyễn Hồng Nhi Nữ 11-11-2000 KV2 Quản trị kinh doanh
K'LINH Nam 01-01-1999 KV1 Lâm sinh
K'LINH Nam 01-01-1999 KV1 Lâm sinh
Lê Thị Bảo Ngân Nữ 17-01-2000 KV1 Công nghệ sinh học
Lê Thị Bảo Ngân Nữ 10-01-2000 KV1 Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lin Đa Nữ 18-03-2000 KV2-NT Bảo vệ thực vật
Phạm Thị Kim Ngân Nữ 11-06-1999 KV1 Quản lý tài nguyên rừng
Nguyễn Trung Hiếu Nam 18-07-2000 KV1 Kỹ thuật công trình XD
Phạm Minh Tân Nam 13-12-2000 KV2-NT Kỹ thuật công trình XD
Lê Hoài Thương Nữ 08-04-2018 KV2-NT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguyễn Trà My Nữ 28-03-2000 KV1 Kế toán
Trang 1 trên 31