Chọn phương thức xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2017

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2017

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào bậc Đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

- Đối với thí sinh xét bằng điểm thi THPT Quốc gia: ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là 15,5 điểm (riêng ngành Thú y mức nhận hồ sơ là 18,0 điểm).

- Đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT: ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung là tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) năm lớp 12 phải đạt từ 18,0 điểm (riêng ngành Thú y mức nhận hồ sơ là 22,0 điểm).

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

Theo điểm thi THPTQG

Theo kết quả học tập bậc THPT

1

Chăn nuôi

20

A00

A01

B00

D01

15,5

18,0

2

Thú y

20

18,0

22,0

3

Khoa học cây trồng

20

15,5

 

 

18,0

4

Bảo vệ thực vật

20

5

Lâm sinh

20

6

Quản lí tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

20

7

Công nghệ chế biến lâm sản

20

8

Thiết kế nội thất

20

9

Quản lí đất đai

20

10

Khoa học môi trường

20

A00

B00

D01

D07

15,5

18,0

11

Quản lí tài nguyên & MT

20

12

Công nghệ sinh học

20

13

Kế toán

20

A00

A01

D01

D07

15,5

18,0

14

Quản trị kinh doanh

20

15

Kinh tế

20

16

Kỹ thuật công trình xây dựng

20

2. Thời hạn nhận hồ sơ, công bố kết quả và nhập học

-          Thời gian nhận hồ sơ:                         Từ ngày 13/8 - 22/8/2017

-          Thời gian công bố kết quả:                 Ngày 22/8/2017

-          Thời gian nhập học:                            Từ ngày 22/8/2017

Điện thoại liên hệ: 0251.3922.254 - 0251.6525.254