Các bậc hệ đào tạo

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét

I.

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

 

 

1

Kế toán

7340301

A00, A01, C15, D01

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C15, D01

3

Bất động sản 

7340116

A00, A01, C15, D01

II. 

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

 

 

4

Thiết kế nội thất

7580108

A00, B00, A01, D01

5

Kiến trúc cảnh quan

7580102

A00, B00, A01, D01

III

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

 

6

Công nghệ sinh học

7420201

A00, B00, A01, D01

7

Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi -  Thú y)

7620105

A00, B00, A01, D01

8

Thú y

7640101

A00, B00, A01, D01

9

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, A01, D01

10

Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)

7620110

A00, B00, A01, D01

IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

 

 

11

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

A00, B00, A01, D01

12

Khoa học môi trường

7440301

A00, B00, A01, D01

13

Quản lý đất đai

7850103

A00, B00, A01, D01

14

Du lịch sinh thái

7850104

A00, B00, A01, D01

V.

Khối ngành Lâm nghiệp

 

 

15

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

A00, B00, A01, D01

16

Lâm sinh

7620205

A00, B00, A01, D01

VI.

Khối ngành Công nghệ 

 

 

17

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)

7540301

A00, B00, A01, D01

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT hoặc điểm thi THPT Quốc gia.
- Thời gian đào tạo: Đào tạo theo hình thức tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

TT

Ngành tuyển

1

Kế toán

2

Quản trị kinh doanh

3

Quản lý đất đai

4

Quản lý tài nguyên rừng

5

Lâm sinh

6

Khoa học môi trường

7

Khoa học cây trồng

8

Bảo vệ thực vât

9

Thú Y

10

Chăn nuôi

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc Trung cấp, Cao đẳng.
- Thời gian đào tạo: Đào tạo theo hình thức tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

TT

Ngành tuyển

1

Kế toán

2

Thú y

3

Lâm sinh

4

Quản lý tài nguyên rừng

5

Công nghệ chế biến lâm sản

6

Quản trị kinh doanh

7

Quản lý đất đai

8

Khoa học cây trồng

9

Dụ lịch sinh thái

10

Bảo vệ thực vật

11

Bất động sản

12

Chăn nuôi

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT (hoặc điểm các môn Văn hóa bậc Trung cấp).
- Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm (đào tạo theo hình thức tín chỉ).