I. GIỚI THIỆU

Bộ môn Quản lý tài nguyên là một trong 3 bộ môn của Khoa Tài Nguyên và Môi Trường. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ  giảng dạy, đào tạo kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Cán bộ giảng dạy của bộ môn còn tham gia các hoạt động nghiên cứu quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo vệ rừng bền vững.

II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO – CHUYÊN MÔN

- Về mặt chuyên môn: nhằm đào tạo những kỹ sư quản lý tài nguyên rừng , kỹ sư môi trường,  kỹ sư quản lý tài nguyên thiên nhiên chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các môn học do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học.

- Các môn học do Bộ môn phụ trách:

STT

Học phần

STT

Học phần

1

Quản lý lửa rừng

15

Nghiệp vụ kiểm lâm

2

Quản lý lưu vực

16

Quản lý các loại rừng

3

Gis – Viễn thám

17

Quản lý rừng phòng hộ

4

Quản lý tài nguyên nước

18

Tổng quan về du lịch sinh thái

5

Quy hoạch sinh thái cảnh quan

19

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

6

Khí tượng thủy văn

20

Quản lý bảo vệ rừng 1, 2

7

Quản lý khu bảo tồn và vườn quốc gia

21

Bảo vệ rừng tổng hợp

8

Quản lý NN và NVKL

22

Kỹ thuật chăn nuôi thú hoang dã

9

Thực tập NN3 (QLTNR)

23

Khí tượng NN

10

Quy hoạch du lịch sinh thái

24

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

11

PP NCKH trong QLTN

25

Tài nguyên năng lượng và khoáng sản

12

Dịch vụ hệ sinh thái

26

Thực tập NN 2 (QLTNR)

13

Nhập môn Gis

27

Thực tập NN 1 (QLTN&MT)

14

Kỹ thuật quản lý lưu vực

28

Kỹ thuật quản lý lửa rừng

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa, phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ: Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Hạt kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm Tỉnh.

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT

Học hàm

Họ và tên

Chức vụ

Email

Giảng dạy

1

Th.S

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ nhiệm bộ môn, UV.BCH Công Đoàn, Trưởng ban nữ công đoàn trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý lửa rừng, Quản lý các loại rừng, Quản lý lưu vực

2

Th.S

Trần Thị Ngoan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khí tượng thủy văn, Quản lý lưu vực

3

Th.S

Lê Hồng Việt

Giảng viên, PGĐ TT Kiểm lâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiệp vụ kiểm lâm, Quản lý rừng phòng hộ

4

Th.S

Cao Phi Long

Giảng viên, Trưởng phòng CTSV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiệp vụ kiểm lâm, Lâm sản ngoài gỗ

3

KS

Võ Minh Hoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIS - Viến thám

4

KS

Nguyễn Hữu Duy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiệp vụ kiểm lâm, Quản lý tài nguyên nước

5

KS

Nguyễn Viết Đoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy hoạch sinh thái cảnh quan

6

KS

Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

 

GIS - Viến thám, Nghiệp vụ kiểm lâm, Quản lý các loại rừng