I. GIỚI THIỆU

Bộ môn Động thực vật được đổi tên trên cơ sở tiền thân là Tổ Động thực vật rừng trước khi lên Phân hiệu Đại học. Bộ môn Động thực vật là một trong 3 bộ môn của Khoa Tài Nguyên và Môi Trường. Bộ môn gồm có tổng số 7 Giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên kiểm giảng, thỉnh giảng. 1 Tiến sĩ, 4 NCS và 02 Thạc sỹ

II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO – CHUYÊN MÔN

- Về mặt chuyên môn: Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ  giảng dạy, đào tạo kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Lâm sinh.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, nhà trường về nội dung, chất lượng giảng dạy của các học phần do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học.

- Các môn học do Bộ môn phụ trách:

Stt

Học phần

Stt

Học phần

1

Hình thái và phân loại thực vật

11

Tài nguyên sinh vật

2

Sinh vật rừng

12

Thực vật rừng quý hiếm

3

Thực vật học

13

Động vật rừng 2

4

Cây rừng

14

Tập tính động vật

5

Thực vật rừng

15

Nhân nuôi và cứu hộ ĐVHD

6

Động vật rừng 1

16

Quản lý động vật hoang dã

7

Đa dạng sinh học

17

Bảo tồn thực vật rừng

8

Đa dạng sinh học và bảo tồn ĐTV

18

Bảo tồn và phát triển LSNG

9

Lâm sản ngoài gỗ

19

Chăn nuôi động vật hoang dã

10

Quản lý thực vật rừng

20

Thực tập NN1 (ngành QLTNR, KHMT, QLTN&MT) NN3 ngành QLTNR

 

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động hội thảo, học thuật nhằm mở rộng mối quan hệ, giao lưu và hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa, phối hợp với các cơ quan quản lý như: Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Hạt kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm Tỉnh để tham gia công tác điều tra giám sát đa dạng sinh học, kiểm kê tài nguyên rừng, công tác nhân nuôi, phát triển và cứu hộ động thực vật hoang dã, xây dựng thiết kế Vườn thực vật, sưu tập thực vật.

VI. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN


Giảng viên

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Thành tích

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Sinh năm 1979 tại Hà Nội

Trưởng bộ môn

1997-2001: Kỹ sư Đại học Lâm nghiệp

2009-2011: Thạc sỹ Đại học Lâm nghiệp

2010-2014: NCS Đại học Nông Lâm Tây Bắc, Trung Quốc

2001-2004: Cán bộ kỹ thuật Cty nguyên liệu giấy Miền Nam

2004- đến nay, Giảng viên Khoa Nông lâm, Tài nguyên và Môi trường

Đa dạng sinh học

Bảo tồn tài nguyên động thực vật hoang dã.

 

Th.S Nguyễn Thị Hà

Sinh năm 1980 tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh

1999 – 2004: Kỹ sư - Đại học N. Lâm.
2005 – 2007: Thạc sỹ - Đại học Nông Lâm.

+ Đang học NCS tại Đại học Lâm nghiệp.

 

+ 2008 - 2009: Giảng viên – Trung tâm BDCCKL
+ 2009 - 2011: Tổ trưởng Bộ môn Động thực vật, Khoa Tài nguyên rừng và Môi trường

+ 2011 - 2014: Phó Khoa Tài nguyên rừng và Môi trường
+ 2014 - Nay: Phụ Trách Khoa Tài nguyên và Môi trường

Ứng dụng GIS và viễn thám; Điều tra và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; Bảo tồn Đa dạng sinh học; Sử dụng đất và Biến đổi khí hậu; Tích lúy sinh khối, carbon của rừng.

 

-5 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở - Giảng viên giỏi;

Được tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT

- Chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở; Tham gia cộng tác đề tài cấp nhà nước, dự án; Viết báo khoa học….

Ths. Đặng Việt Hùng

+ 2004 – 2008: Kỹ sư - Đại học Lâm nghiệp
+ 2009 – 2011: Thạc sỹ - Đại học Lâm nghiệp

+2015 – 2020: NCS tại Đại học kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh-petecbua (Nga).

 

+ 2008 - 2011: Giảng viên – Ban Nông lâm
+ 2012 - Nay: Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường

Thực vật rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Quản lý thực vật rừng, Bảo tồn và phát triển LSNG.

Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, viết báo khoa học...

Ths. Đinh Thị Đào

NCS tại Trung Quốc (2015-2019)

 

 

 

Ths. Nguyễn Văn Hợp

 

 

 

 

Ths. Dương Thị Ánh Tuyết

NCS tại Liên bang Nga (2015-2020)

 

 

 

Ths. Nguyễn Văn Thúy

 

 

 

 

Ths. Lê Văn Long

Sinh năm 1985 tại Thiệu Hóa – Thanh Hóa

-2003-2007: Kỹ sư – Trường ĐHLN;

-2010-2012: ThS. Lâm sinh – T ĐHLN;

-2014-2018: NCS – Trường ĐHNL Tp. HCM

-2008-2010: Kiểm lâm viên – VQG Cát Tiên

- 2011- đến nay: Cán bộ Phòng KHCN&HTQT, giảng viên kiêm giảng môn Động vật rừng tại Bộ Môn ĐTVR.

Động vật rừng, Đa dạng sinh học, kỹ thuật lâm sinh, PCCCR.

Chủ trì các đề tài cấp cơ sở, tham gia cộng tác các đề tài dự án cấp bộ, cấp tỉnh…

Ts. Phạm Hữu Khánh

Sinh năm 1962 tại Đồng Nai. Hiện đang công tác tại Vườn quốc gia Cát Tiên

1985: Kỹ sư Lâm nghiệp thực hành- trường Cao đẳng Lâm nghiệp Đồng Nai. 1997: Kỹ sư Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM. 2006: Thạc sĩ lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp. 2011: Tiến sĩ Lâm nghiệp – Đại học Lâm nghiệp.

Công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú, Đồng Nai (1985-1987). 1987 đến nay công tác tại VQG Cát Tiên. Đã trải qua nhiều chức vụ: Kiểm lâm viên, cán bộ pháp chế, Hạt phó HKL, TP. KHKT, Phó giám đốc VQG Cát Tiên, ĐPV Dự án phát triển DLST tại VQG Cát. Hiện là trưởng phòng KH&HTQT. Tham gia thỉnh giảng từ năm 2012.

Bảo tồn đa dạng sinh học; Động vật rừng 1; Động vật rừng 2; Bảo tồn thực vật rừng.

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2004), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007). Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NN và PTNT”. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở.  Có 13 công trình đã công bố.