Lãnh đạo khoa

 

TS. Nguyễn Thị Hà

Phụ trách Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Phó trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Khoa học môi trường

 

NCS. ThS. Văn Nữ Thái Thiên

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Vũ Thị Thu Hòa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Phan Thị Thanh Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 NCS. ThS. Trần Thị Nhật

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Phan Thanh Trọng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Đỗ Quốc Việt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS. Nguyễn Văn Phú

Phó trưởng phòng Đào tạo

Thỉnh giảng

 

KS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TS. Lã Nguyên Khang

Thỉnh giảng

TS.Trần Quốc Hoàn

Thỉnh giảng

   

 

Bộ môn Quản lý tài nguyên

 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. ThS. Trần Thị Ngoan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Võ Minh Hoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Viết Đoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

KS. Nguyễn Hữu Duy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

KS.Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

 

 

NCS. ThS. Cao Phi Long

Giảng viên kiêm giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. ThS. Lê Hồng Việt

Giảng viên kiêm giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Lê Sỹ Doanh

Viện trưởng viện ST&MT

Giảng viên thỉnh giảng

 

PGS.TS Trần Quang Bảo
Giảng viên kiêm giảng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TS. Phạm Văn Hường
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NCS.ThS. Trần Thị Hương
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bộ môn Động thực  vật

 

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. ThS. Đặng Việt Hùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. ThS. Đinh Thị Đào

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS. Dương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Văn Hợp

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ths. Nguyễn Thị Danh Lam

Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Văn Thúy

Giảng viên Kiêm giảng

 

NCS. ThS. Lê Văn Long

Giảng viên kiêm giảng

 

TS. Phạm Hữu Khánh

Giảng viên thỉnh giảng