Lãnh đạo khoa

 

TS. Nguyễn Thị Hà - Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của khoa
• Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển khoa
• Công tác tổ chức, nhân sự, bồi dưỡng cán bộ
• Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ của khoa
• Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Chương trình đào tạo của khoa
• Công tác đoàn thể trong khoa (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên)
• Công tác thực hành, thực tập cho sinh viên hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác trong phạm vi nhiệm vụ của khoa
• Công tác lập và theo dõi kế hoạch giảng dạy hệ đại học chính quy, các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của khoa 

 

• Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển khoa
• Công tác nghiên cứu khoa học trong khoa và phối hợp với doanh nghiệp
• Công tác truyền thông (Website)
• Công tác sinh viên (các hoạt động liên quan đến học tập, thi đua, khen thưởng và kỷ luật), Ban cán sự lớp, Cố vấn học tập; công tác nghiên cứu khoa học sinh viên.
• Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của khoa
• Công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất
• Công tác văn thư - lưu trữ
• Phụ trách Bộ môn Động thực vật

 

Bộ môn Khoa học môi trường

 

NCS. ThS. Văn Nữ Thái Thiên

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Vũ Thị Thu Hòa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Phan Thị Thanh Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ThS. Trần Thị Nhật

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Phan Thanh Trọng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Đỗ Quốc Việt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS. Nguyễn Văn Phú

Phó trưởng phòng Đào tạo

Thỉnh giảng

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Lã Nguyên Khang

Thỉnh giảng

TS.Trần Quốc Hoàn

Thỉnh giảng

 

Bộ môn Quản lý tài nguyên

 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS. Trần Thị Ngoan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Võ Minh Hoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Viết Đoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Hữu Duy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS.Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

 

NCS. ThS. Cao Phi Long

Giảng viên kiêm giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. ThS. Lê Hồng Việt

Giảng viên kiêm giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Lê Sỹ Doanh

Viện trưởng viện ST&MT

Giảng viên thỉnh giảng

 

PGS.TS Trần Quang Bảo

Giảng viên kiêm giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TS. Phạm Văn Hường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NCS.ThS. Trần Thị Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bộ môn Động thực  vật

 

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. ThS. Đặng Việt Hùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TS. Đinh Thị Đào

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. ThS. Dương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

 

NCS. ThS. Nguyễn Văn Hợp

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Thị Danh Lam

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Thúy

Giảng viên Kiêm giảng

 

NCS. ThS. Lê Văn Long

Giảng viên kiêm giảng

 

TS. Phạm Hữu Khánh

Giảng viên thỉnh giảng