1. Giới thiệu chung về ngành Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc Cảnh quan "Landscape Architecture"là một lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (Quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa…) nhằm giải quyết những vấn để tổ chức môi trường nghỉ ngơi – giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc nhằm mang lại mối quan hệ tổng hòa giữa Thiên nhiên – Con người – Kiến trúc.

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan ứng dụng kỹ năng, kỹ thuật và sáng tạo, khoa học, các hiểu biết về chính trị và văn hóa xã hội trong việc bố trí có ý đồ cho các yếu tố tự nhiên và nhân tạo trên bề mặt trái đất, trong đó có sự quan tâm tới việc quản lý và bảo tồn nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo. Các giá trị môi trường sẽ đáp ứng các mục đích công năng, thẩm mỹ, an toàn và hưởng thụ cho con người.

Sản phẩm của Kiến trúc cảnh quan chính là những không gian bên ngoài công trình kiến trúc nhằm phục vụ cho nhu cầu tất yếu và ngày càng cao của con người và xã hội.Con người không chỉ còn quan tâm đến vấn đề phát triển công trình kiến trúc cũng như nội thất tiện nghi bên trong công trình, việc hình thành các không gian cảnh quan ngoài nhà nhằm tạo lập một tổng thể công trình hoàn mỹ và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, ngành Kiến trúc cảnh quan đang ngày càng được quan tâm của toàn xã hội.

2. Ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Kiến trúc cảnh quan

Tiếng Anh: Landscape Architecture

3. Mã số: 52580110

4. Thời gian đào tạo: 5 năm

5. Đối tượng tuyển sinh:Khối A, V, H, D

6. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 Tín chỉ (TC), chưa kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

TT

Học phần

Số

TC

HP tiên Quyết

TT

Học phần

Số

TC

HP tiên Quyết

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

43

 

31

Thổ nhưỡng  I

3

9

I

Các học phần bắt buộc

39

 

32

Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan

3

26

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lê nin

5

 

33

Ứng dụng 3ds.Max trong thiết kế cảnh quan

2

32

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

1

34

Kỹ thuật xử lý hình ảnh bằng Photoshop

2

33

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

35

Thực vật đô thị

2

11

4

Anh văn 1

4

 

36

Sinh thái cảnh quan

2

35

5

Anh văn 2

3

4

37

Nguyên lý sáng tạo nghệ thuật

2

24

6

Anh văn 3

3

5

38

Nguyên lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình

3

 

 

Anh văn 4

2

5

39

Kết cấu công trình

3

 

7

Anh văn chuyên ngành LNĐT và KTCQ

2

6

II

Các học phần tự chọn (chọn 6/14 TC)

6

 

8

Hóa học đại cương

3

 

40

GIS và viễn thám

3

 

9

Hóa phân tích

2

8

41

Trắc địa

3

 

10

Sinh học đại cương

2

 

42

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

11

Thực vật học

2

10

43

Sinh thái rừng

2

 

12

Toán cao cấp B

3

 

44

Khí tượng thủy văn

2

 

13

Xác suất thống kê

3

12

45

Đa dạng sinh học

2

 

14

Tin học đại cương

3

 

B2

Kiến thức ngành

35

 

15

Pháp luật đại cương

2

 

I

Các học phần bắt buộc

28

 

16

Giáo dục thể chất

 

 

46

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

2

39

17

Giáo dục quốc phòng

 

 

47

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

2

38

II

Các học phần tự chọn

4

 

48

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

3

 

18

Xã hội học

2

 

49

Vật liệu cảnh quan (trừ cây)

3

 

19

Tâm lý học

2

 

50

Quy hoạch du lịch sinh thái

2

 

20

Lô gic học

2

 

51

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

3

35

21

Dân tộc học

2

 

52

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

3

35

22

Cơ sở khoa học môi trường

2

 

53

Kỹ thuật cây xanh trong kiến trúc cảnh quan

2

 

23

Sinh thái học

2

 

54

Thiết kế cảnh quan  đường phố và quảng trường

2

53

B

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

81

 

55

Quy hoạch thiết kế vườn - công viên

3

47

B1

Kiến thức cơ sở khối ngành

46

 

56

Quy hoạch không gian xanh đô thị

3

 

I

Các học phần bắt buộc

40

 

II

Các học phần tự chọn                               ( chọn 7/13 TC)

7

 

24

Mĩ thuật cơ sở

3

 

57

Kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị

2

 

25

Hình học hoạ hình

3

 

58

Vườn ươm cây đô thị

2

 

26

Vẽ mĩ thuật 1

2

 

59

Sâu bệnh hại cây đô thị

3

 

27

Vẽ mĩ thuật 2

2

26

60

Kỹ thuật trồng cây trong nội thất

2

 

28

Sinh lý thực vật

3

10

61

Kỹ thuật gây trồng hoa lan

2

 

29

Sức bền vật liệu 1

3

 

62

Cây cảnh non bộ

2

 

30

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

2

25

B3

Thực tập nghề nghiệp

16

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Số tín chỉ

Dự kiến

Thực tập nghề nghiệp 1

6

Học kỳ 6

Thực tập nghề nghiệp 2

5

Học kỳ 9

Thực tập nghề nghiệp 3

5

Học kỳ 9

B4

Đồ án tốt nghiệp

10

Học kỳ 10

7. Loại hình đào tạo: Chính quy