Là ngành đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp kỹ thuật có trình độ, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên rừng và môi trường; là nguồn lực chính của ngành kiểm lâm, của các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống cháy rừng. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật, thực vật nguy cấp...
 

Rừng là tài nguyên vô giá của quốc gia


Sau khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng gì?

• Phân tích các hệ sinh thái môi trường, sinh thái rừng
• Phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường
• Giám sát và đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường
• Tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, phân tích đánh giá tài nguyên rừng và môi trường.
• Thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng, môi trường bền vững.
• Tổ chức thực hiện các phương án, dự án, chương trình quản lý tài nguyên rừng và môi trường bền vững
• Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ và công nghệ viễn thám trong quản lý và giám sát tài nguyên rừng.

Những tố chất cần thiết của ngành
• Yêu thiên nhiên, yêu rừng, giới động thực vật.
• Có khả năng làm việc tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực.
• Có khả năng làm việc theo nhóm.
• Năng động, yêu thích sự tìm tòi, khám phá tự nhiên.
     

Sinh viên trường ĐH Lâm nghiệp thực tập tại rừng nguyên sinh

Cơ hội việc làm của ngành quản lý tài nguyên rừng

- Làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp (Chi cục Lâm nghiệp, lực lượng Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường, ban Quản lý rừng phòng hộ/ đặc dụng, trung tâm/ trạm Khuyến nông, trung tâm Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp, trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường... ); Các viện, trung tâm nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường; Các tổ chức phi chính phủ.
- Làm việc tại các phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng;
- Làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.
- Các doanh nghiệp nông lâm nghiệp và công trình đô thị: công ty lâm nghiệp, công ty công viên, cây xanh,...;
- Các công ty du lịch sinh thái và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.
- Giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp.

Điều kiện xét tuyển vào phân hiệu trường đh lâm nghiệp

Phân hiệu trường ĐH Lâm nghiệp tuyển sinh ngành Quản lý tài nguyên rừng theo 2 phương thức: Xét tuyển bằng điểm thi THPT và xét tuyển theo kết quả học bạ cấp 3.

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến ngày 15/07/2019.
Liên hệ: Bộ phận tuyển sinh 02516 508 777 - 02516 578 999