Google Scholar

PGS. TS. VŨ MẠNH TƯỜNG

Chức vụ: Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp

Chuyên môn: Khoa học và Công nghệ gỗ

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 987640338

 

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai

TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai

 1. Quá trình đào tạo / Education
 • Kỹ sư Chế biến lâm sản, Trường Đại học lâm nghiệp, 9/1998-7/2002
 • Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, Trung Quốc, 9/2006-7/2008
 • Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, Trung Quốc, 9/2008-7/2011
 1. Lĩnh vực nghiên cứu / Research interests
 • Giải phẫu, nhận biết và định danh gỗ / Wood anatomy and identification
 • Chất lượng gỗ / Wood quality
 • Nâng cao chất lượng gỗ mọc nhanh rừng trồng / Fast-grown wood quality improvement
 • Biến tính gỗ / Wood modification
 • Vật liệu compozit gỗ và Vật liệu nano compozit gỗ / Wood composite and Wood nanocomposite
 • Phủ mặt gỗ và vật liệu gỗ / Wood and Wood-based materials coating
 • Gỗ siêu kỵ nước / Superhydrophobic wood coating
 1. Giảng dạy / Teaching
 • Khoa học gỗ đại cương / Wood science basis
 • Khoa học gỗ / Wood science
 • Biến tính gỗ / Wood modification
 1. Đề tài, dự án đã thực hiện / Projects

Đề tài chủ trì

 • Nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ nước và chống tia UV cho gỗ bằng hợp chất vô cơ kích thước micro/nano, Mã số: 103.99-2016.47, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted), 04/2017-04/2020
 • Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu composite từ gỗ Keo lai rừng trồng và nano TiO2; Mã số: 103.99-2012.18 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)  02/2013-01/2016
 • Nghiên cứu phương pháp vệ sinh tài liệu mộc bản bị rêu mốc bám dày bằng kỹ thuật hiện đại thuộc Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn – Di sản văn hoá thế giới”, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, 2016
 • Nghiên cứu sử dụng bột gỗ làm nguyên liệu tạo keo PF dùng trong sản xuất ván dán, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ lĩnh vực công nghiệp rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2012

Đề tài tham gia

 • Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước của gỗ đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn chất lượng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4/2017-4/2020, Thư ký
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao dùng trong sản xuất ván nhân tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2018-2020, Cộng tác viên
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011-2013, Cộng tác viên
 • Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học của cây Tống quá sủ (Alnus epalensis D. Don) và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến gỗ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011-2013, Cộng tác viên
 • Nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ keo lai và mỡ bằng kỹ thuật xử lý nano SiO2, Sở KHCN Tp. Hà Nội, 2011-2012, Cộng tác viên
 • Nghiên cứu cải thiện khả năng chống hút nước và độ bền cơ học cho gỗ xoan ta (Melia azedarach L.) sử dụng trong các kết cấu xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2012-2014, Cộng tác viên
 • Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn; Mã số: KC07.15/11-15, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014-2015, Thư ký
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị xẻ gỗ tự động năng suất 3-4 m3/h gỗ thành phẩ; Mã số: ĐTĐL.CN-10/16, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2017-2018, Cộng tác viên

 

 1. Công trình khoa học / Publications

Bài báo quốc tế

 1. Vu Manh Tuong, N. V. Huyen, N. T. Kien, N. V. Dien (2019), Durable Epoxy@ZnO Coating for Improvement of Hydrophobicity and Color Stability of Wood, Polymers, 11, 1388: SCIE, Q1, IF 3,163
 2. Vu Manh Tuong, Ly Tuan Truong (2016), Study on Physical Properties of Acacia Hybrid Wood TiO2 Composites Fabricated by Ultrasonic-assisted Sol-gel Method , Journal of Southwest Forestry University, 36(2), 128-132, Tiếng Trung Quốc/In Chinese
 3. Vu Manh Tuong, Tran Van Chu (2015), Improvement of color stability of Acacia hybrid wood by TiO2 nano sol impregnation, BioResources, 10(3), 5417-5425: SCIE, IF 1,396
 4. T. V. Chu, P. V. Chuong, Vu Manh Tuong (2014), Wettability of Wood Pressure-treated with TiO2 Gel under Hydrothermal Conditions, BioResources 9(2), 2396-2404: SCIE, IF 1,396
 5. Vu Manh Tuong, Tran Van Chu, Nguyen Thi Loan (2015), Fabrication of wood‐nano composites to enhancing the water and UV light resistance of Acacia hybrid wood , Proceeding of Vietnam Forestry University - International Academy of Wood Science Cooperation for Development
 6. Vu Manh Tuong, Li Jian (2011), Changes caused by heat treatment in chemical composition and some physical properties of acacia hybrid sapwood, Hozlforschung 65(1), 67-72: SCI, IF 2,579
 7. Vu Manh Tuong, Pham Van Chuong, Li Jian (2011), Effect of Heat Treatment on Moisture Excluding Efficiency of Acacia Hybrid Wood, Proceeding of International symposium on comprehensive utilization of wood resources, Zhejiang, China, 11-2011
 8. Vu Manh Tuong, Li Jian (2011), Effect of heat treatment on some physical properties of Acacia hybrid wood, Proceeding of Wood Modification Technology Workshop, 22nd November, 2011, Vietnam Forestry University, Ha Noi, Vietnam
 9. Vu Manh Tuong, Li Jian (2010), Effect of heat treatment on the change in color and dimensional stability of acacia hybrid wood, BioResources 5(2), 1257-1267: SCIE, IF 1,396
 10. Vu Manh Tuong, Chen Baokun, Qiu Jian (2008), Anatomical Properties of Dragon Bamboo Culms, Journal of Northeast Forestry University 36(5), 39-41, Tiếng Trung Quốc/In Chinese

Bài báo trong nước

 1. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. T. Kiên, L. N. Phước, (2019), Ảnh hưởng của tỷ suất nén đến một số tính chất của gỗ keo lai, thông nhựa và bạch đàn uro xử lý bằng phương pháp nhiệt - cơ, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 1, tr 88-95
 2. Vu Manh Tuong, Trinh Hien Mai, (2019), External characterisation of peeled veneer from some plantation species in Vietnam, Journal of Forestry Science and Technology, No. 7, pp 142-153
 3. N. V. Huyến, Vũ Mạnh Tường, P. V. Duy, L. T. Hằng, (2019), Ảnh hưởng của điều kiện xử lý axít stearic đến tính kỵ nước của màng ZnO trên gỗ bồ đề, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 204(11): 219 - 226
 4. VK Dung, CTT Dung, TĐ Hạnh, Vũ Mạnh Tường, PV Chương, LN Phước, NT Kiên, (2019), Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) biến tính, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, 4, 3-11
 5. LN Phước, PV Chương, Vũ Mạnh Tường, NT Kiên, (2019), Ảnh hưởng của tham số ép đến độ đàn hồi trở lại và phân bố khối lượng riêng theo chiều dày của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis), Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, 4, 144-152
 6. Vũ Mạnh Tường, N. T. Kiên, T. H. Mai, N. V. Diễn, P. V. Chương, (2018), Chế tạo bề mặt siêu kỵ nước trên gỗ bằng công nghệ phủ vật liệu kích thước micro/nano, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Tập 189, số 13, tr 3-8
 7. L. N. Phước, P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, T. M. Sơn, (2018), Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép đến một số tính chất vật lý, cơ học gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis), Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 3, tr 193-200
 8. Nguyễn Minh Ngọc, Vũ Mạnh Tường, (2017), Nghiên cứu một số tính chất vật lý của compozit từ gỗ Bồ đề (Styrax tonkiensis) và nhựa phenol formaldehyde, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học lâm nghiệp, số 1, tr 61-68
 9. Đặng Xuân Thức, Vũ Mạnh Tường, (2017), Biến động khối lượng thể tích và độ co rút của Bương lông (Dendrocalamus giganteus), Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 1, tr 88-93
 10. Vũ Mạnh Tường, P. V. Chương, N. T. Kiên, L. N. Phước, (2016), Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến độ bền cơ học của ván ép lớp sản xuất từ gỗ Tống quá sủ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2, 111-115
 11. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Vũ Mạnh Tường, (2016), Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất cơ học gỗ Keo lai, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 1, 4285-4291
 12. Hoàng Việt, Vũ Mạnh Tường, (2016), Độ bền màu của gỗ Keo lai sau khi xử lý nhiệt, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10, 137-141
 13. Lý Tuấn Trường, Vũ Mạnh Tường, (2016), Ảnh hưởng của thời gian sấy đến một số tính chất của compozit từ gỗ Keo lai và đơn thể phenon focmanđêhyt, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11, tr. 108-112
 14. Vũ Mạnh Tường, Lý Tuấn Trường, (2016), Đặc tính cháy của vật liệu compozit gỗ-TiO2, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 12, 146-150
 15. Vũ Mạnh Tường, (2016), Ảnh hưởng của điều kiện xử lý đến hiệu quả hoá lỏng bột gỗ Keo lai (Acacia hybrid), Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, số 4, 109-115
 16. Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường, (2015), Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit gỗ chế tạo từ gỗ Keo lai và nano titan đioxit (TiO2), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 3+4, 237-242
 17. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. T. Kiên, L. N. Phước, (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến chất lượng gỗ ghép khối dùng làm dầm chịu lực, Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, số 3, 85-94
 18. Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường, (2015), Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng chịu ẩm của gỗ Keo lai, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 7, 128-132
 19. C. Q. An, T. V. Hải, Vũ Mạnh Tường, L. V. Tung, (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ ép đùn đến chất lượng composite nhựa-vỏ cây, Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, số 4, tr 86-91
 20. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. V. Diễn, (2014), Ảnh hưởng của áp suất ép và thời gian ép tới một số tính chất cơ học của gỗ ghép khối sản xuất từ gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, 1, 48-55
 21. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, (2014), Ảnh hưởng của nhiệt độ khi nén đến một số tính chất cơ lý của gỗ Tống quá sủ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chuyên đề tháng 11, 12-16
 22. Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương, (2014), Một số tính chất vật lý của gỗ Keo lai xử lý bằng dung dịch TiO2 với nồng độ khác nhau, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 16, 110-114
 23. Đ. X. Thức, N. V. Thiết, Vũ Mạnh Tường, (2014), Xác định tham số tạo vân gỗ cho ván lạng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 19, 111-114
 24. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. V. Thoại, (2014), Biến động tính chất theo phương bán kính của gỗ Tống quá sủ trồng tại Sa Pa, Lào Cai, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, 3, 86-91
 25. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, (2013), Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến một số tính chất vật lý của gỗ Keo lá tràm đã xử lý chậm cháy, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2,87-92
 26. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, (2013), Nghiên cứu cấu tạo và tính chất cơ lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) trồng tại Sa Pa, Lào Cai, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 12, 94-98

 

Sách, giáo trình

 1. V. H. Đại, T. T. P. Hoa, Vũ Mạnh Tường, Đ. V. Bản, N. T. Kim, (2016), Giáo trình Khoa học gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 320 trang
 2. Trần Văn Chứ, Nguyễn Văn Thiết, Vũ Mạnh Tường, (2015), Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 188 trang
 3. Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường, (2014), Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 124 trang
 4. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, (2013), Khoa học gỗ ứng dụng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 180 trang

 

Sáng chế, giải pháp hữu ích

 1. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, (2018), Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Quy trình chế tạo cấu kiện xây dựng dạng dầm và dạng tấm từ gỗ Tống quá sủ, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN