1. Giới thiệu chung về ngành Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc Cảnh quan "Landscape Architecture"là một lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (Quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa…) nhằm giải quyết những vấn để tổ chức môi trường nghỉ ngơi – giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc nhằm mang lại mối quan hệ tổng hòa giữa Thiên nhiên – Con người – Kiến trúc.Các nhà hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan ứng dụng kỹ năng, kỹ thuật và sáng tạo, khoa học, các hiểu biết về chính trị và văn hóa xã hội trong việc bố trí có ý đồ cho các yếu tố tự nhiên và nhân tạo trên bề mặt trái đất, trong đó có sự quan tâm tới việc quản lý và bảo tồn nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo. Các giá trị môi trường sẽ đáp ứng các mục đích công năng, thẩm mỹ, an toàn và hưởng thụ cho con người.

Sản phẩm của Kiến trúc cảnh quan chín-h là những không gian bên ngoài công trình kiến trúc nhằm phục vụ cho nhu cầu tất yếu và ngày càng cao của con người và xã hội.Con người không chỉ còn quan tâm đến vấn đề phát triển công trình kiến trúc cũng như nội thất tiện nghi bên trong công trình, việc hình thành các không gian cảnh quan ngoài nhà nhằm tạo lập một tổng thể công trình hoàn mỹ và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, ngành Kiến trúc cảnh quan đang ngày càng được quan tâm của toàn xã hội.

2. Ngành đào tạo:   
    
- Tiếng Việt:     Kiến trúc cảnh quan
- Tiếng Anh:     Landscape Architecture

3. Mã số: 7580110

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Đối tượng tuyển sinh: Khối A, A1, A15, C15

6. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 137 Tín chỉ (TC), chưa kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

7. Loại hình đào tạo:  Chính quy

8. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có trình độ khoa học kỹ thuật tổng hợp và có năng lực quy hoạch, thiết kế và quản lý những không gian trống trong đô thị, các khu dân cư, khu danh lam thắng cảnh.

8.1. Kiến thức: Kỹ sư kiến trúc cảnh quan có kiến thức tổng hợp, liên ngành về kỹ thuật công trình xây dựng, quy hoạch, thiết kế cảnh quan, thực vật, sinh thái, môi trường và nghệ thuật.

8.2. Kỹ năng:
- Có năng lực sáng tạo nghệ thuật và kỹ năng biểu đạt thẩm mỹ trong lĩnh vực quy hoạch thiết kế cảnh quan.
- Có kỹ năng lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu cảnh quan.
- Có khả năng lập các phương án quy hoạch, thiết kế, cải tạo, quản lý cảnh quan, giám sát, tổ chức chỉ đạo thi công công trình cảnh quan và sử dụng thành thạo phương pháp, công cụ thể hiện mô hình công trình cảnh quan.

9. Vị trí việc làm của kỹ sư sau khi tốt nghiệp:

Kỹ sư kiến trúc cảnh quan có thể vào làm việc tại:
- Các cơ quan quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý đô thị.
- Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về Kiến trúc cảnh quan ở trong và ngoài nước.
- Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng cảnh quan; công ty công viên - cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị và các cơ quan quản lý nhà nước về cảnh quan.

10. Các hình ảnh về đào tạo và sản phẩm KHCN và việc làm:
 

Trao đổi sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan với trường Đại học Unitec, New ZealandQuá trình làm mô hình cảnh quan của sinh viên học chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị.

     

GS. Ngô Quang Đê trao đổi với các thế hệ sinh viên tại triển lãm ngành Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị

         

SV ngành Kiến trúc cảnh quan đi thực tập các môn học: Vẽ Mỹ thuật, Sinh thái cảnh quan và Du lịch sinh thái tại Đà Lạt