Bảo vệ thực vật (BVTV) là ngành học dựa vào kiến thức nền tảng như đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, để đi sâu học tập, nghiên cứu về sinh vật gây hại trên cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh, dịch hại trên cây trồng… từ đó tổ chức xây dựng và điều hành mạng lưới bảo vệ thực vật trên phạm vi và quy mô khác nhau. Chính vì vậy, đòi hỏi người học phải có được kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu như: phân tích hệ sinh thái nông nghiệp, đặc điểm sinh trưởng phát triển của đối tượng cây trồng; đặc điểm, tính chất, quy luật phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại trên thực vật; khả năng phân tích và xây dựng chiến lược, kế sách, giải pháp phòng, trừ sinh vật gây hại, bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng, tiến đến thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững.Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư lĩnh vực BVTV, việc gắn kết lý thuyết với thực hành, trải nghiệm thực tiễn sản xuất doanh nghiệp, thực tế đồng ruộng,... là các hoạt động thường xuyên được khoa Nông học quan tâm và đầu tư thích đáng trong những nămg qua.

Năm học 2018-2019, hàng loại các chuỗi hoạt động thực tập nghề nghiệp, kỳ học doanh nghiệp, kiến tập, thăm quan, thực hành được tổ chức. Tháng 4 năm 2019, trên cơ sở thỏa thuận ký kết hợp tác giữa Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp với các doanh nghiệp và địa phương, khoa Nông học đã tổ chức cho Sinh viên khóa K61, K62 ngành BVTV thực hiện hoạt động thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai.

Kết thúc đợt thực tập, kỹ năng của sinh viên đã được củng cố, bổ sung, kiến thức được trải nghiệm ngoài thực tiễn sản suất, đồng thời thông qua đợt thực tập cũng đã giúp cho sinh viên hình thành các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học, các kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập,.. đều được cải thiện. Các nhóm sinh viên đã định hình được các ý tưởng cho nghiên cứu, thông qua việc kiểm nghiệm thực tế, một số sinh viên đã đề ra những giải pháp khá lý thú và sáng tạo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ bền vững hệ sinh thái nông nghiệp.

Thời gian thực tập đã khép lại trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, đồng thời mở ra những định hướng mới cho hoạt động học tập, nghiên cứu cho sinh viên K61, K62 ngành BVTV, đặc biệt thông qua đợt kiến tập này, đã một lần nữa khẳng định giá trị quan trọng của Khoa, của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, đó cũng là sự khẳng định "lực chọn thông thái" của các bạn sinh viên về nghề Bảo vệ thực vật. Nhà trường trân trọng giá trị tin cậy của các em và gia đình đã chọn khoa Nông học, phân Hiệu Đại học Lâm nghiệp làm nơi cho chắp cánh ước mơ, là nơi cho khởi nguồn sự phát triển quê hương đất nước.

Hình ảnh hoạt động thực tập của sinh viên K61, K62 BVTV.


Phân tích hệ thống nông nghiệp tại Nông trại chèNhận biết một số loại bệnh hại cây rau, cây chèTập thể lớp K61-BVTV


Tin, Ảnh (T. T. Hương)