Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản, các nhà khoa học đã phát hiện, mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Chùm gởi (Loranthaceae) tại VQG Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng và được đặt tên là Đại cán bidoup (Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S.Dang). Tên loài được đặt theo địa danh “Bidoup” nơi thu mẫu vật để mô tả loài mới, và đây cũng là loài mới thứ hai cùng với loài Bứa hợp (Garcinia hopii H.Toyama & V.S.Dang) được phát hiện ở VQG Bidoup-Núi Bà trong chương trình hợp tác này.

Loài mới Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S.Dang được mô tả dựa theo mẫu vật thu từ đỉnh núi Bidoup, ở độ cao 1533 m so với mực nước biển. Loài mới này có đặc điểm Cây bụi, bán ký sinh không lông, cao 25–40 cm. Lá mọc đối, dạng xoan hay xoan bầu dục hay tròn, kích thước 1,2–4,8 x 1,2–3,5 cm; đầu tà đến tròn, đáy hình tim đến tròn. Cụm hoa dạng tán mọc ở nách lá; hoa màu xanh nhạt với màu đỏ ở đỉnh. Quả hình trứng, màu cam đỏ, kích thước 0,8 x 0,6 cm; hạt 1.

Đặc điểm nhận dạng loài Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S.Dang

Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới