Trong khi nghiên cứu sự đa dạng của các loài Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Hệ gen thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Loài mới có tên khoa học là Mộc hương Neinhuis (Aristolochia neinhuisii Do), họ Mộc hương Aristolochiaceae; Tên của loài được đặt theo tên GS.TS.Christoph Neinhuis, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của ông cho nghiên cứu đa dạng và bảo tồn các loài Mộc hương trên thế giới. Đây là loài mới thứ 2 của chi Mộc hương được phát hiện tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà trong những năm gần đây.

Đặc điểm hình thái của Aristolochia neinhuis

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với các loài Aristolochia. hainanensis, A. tonkinensis và A. howii. Loài mới này được phân biệt với các loài Mộc hương trên bởi một số đặc điểm đặc trưng như: lá gần như mọc đối, một số lá xẻ 2 thùy sâu, bên ngoài bao hoa màu hạt dẻ và họng hoa màu vàng tươi.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Annales Botanici Fennici số 54, năm 2017. Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: http://www.sekj.org/PDF/anb54-free/anb54-203-208-free.pdf

Đỗ Văn Trường - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam