Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
23/11
7h30' Phòng 104
Nhà G2
 Sinh hoạt học thuật Khoa KHCB Các thành viên theo Quyết định số 999/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/11/2020; Cá nhân quan tâm  Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
24/11
16h30'  Phòng họp B
Nhà A1
- Rút kinh nghiệm công tác tổ chức rung chuông vàng.
- Triển khai công tác đoàn tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021
Ban chấp hành đoàn trường, Bí thư đoàn các Khoa, Ủy ban kiểm tra Ô. Phạm Văn Sỹ
Thứ tư
25/11
Cả ngày  Phòng 102
Nhà G2
 Sinh hoạt học thuật Khoa LLCT  Các thành viên theo Quyết định số 999/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/11/2020; Cá nhân quan tâm Chủ tịch Hội đồng 
Thứ năm
26/11 
         
Thư sáu
27/11
         
Thứ bảy
28/11
         
Chủ nhật
29/11
8h00' Phòng họp B
Nhà A1 
Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 CTĐT năm 2020 BGĐ, Trưởng, Phó các Khoa, Trưởng, Phó các Bộ môn, cán bộ phụ trách đơn vị được đánh giá CTDT; Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN  Ban Giám đốc