Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Nội Dung Thành Phần Địa Điểm Chủ trì
Thứ hai
06/07
8h00' Họp Khoa Khoa học cơ bản Toàn thể VCLĐ khoa KHCB Văn phòng Khoa Ô.Lê Đình Lương
9h00'-11h30'
13h30-17h00'
Sinh hoạt học thuật Khoa KHCB Thành phần HĐ theo Quyết định số 537/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 1/7/2020 và các cá nhân quan tâm Phòng 104
Nhà G2
Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
07/07
8h00' Họp khoa Nông học Toàn thể VCLĐ khoa Nông học Phòng họp B
Nhà A2
Ô.Mai Hải Châu
9h00' Làm việc với bộ phận phụ trách công tác “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, Sở KH&CN Tỉnh  Đồng Nai Ông. Phạm Văn Hường; Ông. Kiều Phương Anh; Cán bộ Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai Phòng họp C
Nhà A1
Ông.Phạm Văn Hường
14h00' Làm việc cùng TTGDTX tỉnh Cà Mau Đại diện BGĐ, Trưởng các phòng Đào tạo, TCKT, Trung tâm Nông lâm nghiệp Phòng họp B
Nhà A2
Đại diện BGĐ
Thứ tư
08/07
 8h00'
Họp xét lương tăng thêm Hội đồng xét lương tăng thêm  Phòng họp C
Nhà A1
 Ô.Mai Hải Châu
Thứ năm
09/07
14h00' Họp BCH Công đoàn Ủy viên BCH Công đoàn Phòng họp C
Nhà A1 
Ô.Nguyễn Hạnh Tâm
Thư sáu
10/07
14h00' Họp Hội đồng xét tốt nghiệp khóa 61, K8, K9 đợt 1 năm học 2019-2020 Các thành viên hội đồng theo Quyết định 867/QĐ-PHĐHLN-ĐT Phòng họp A
Nhà A1 
 Chủ tịch hội đồng
Thứ bảy
11/07
7h00' Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng Kết nạp đảng đợt tháng 7/2020 Đại diện Đảng ủy + 60 quần chúng ưu tú (theo TB triệu tập) Phòng họp A
Nhà A1
Đảng ủy Phân hiệu 
19h00' Họp Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên thường kỳ tháng 7/2020 Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ CT&CT SV Phòng họp A
Nhà A1
Đ/c Cao Phi Long
Chủ nhật
12/07
 8h00'
Bổ sung
Hội nghị sinh viên tiến tiến Khoa Lâm học Toàn thể GV Khoa Lâm Học; Ban cán sự các lớp  Phòng họp B
Nhà A2
 Ô.Nguyễn Văn Quý