Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
26/07
8h00' Trực tuyến Họp khoa Lâm học: Bình xét thi đua năm học 2020-2021 Toàn thể CBVC-LĐ khoa Lâm học Ô.Nguyễn Văn Quý
15h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp rà soát công tác nhân sự và điều chuyển sang trường THPT Lâm  nghiệp Đồng Nai Theo TB số 104/TB-PHĐHLN-TCHC ngày 23/07/2021 Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ ba
27/07
         
Thứ tư
28/07 
14h00'
Bổ sung
Trực tuyến TranS
ID:0343778916
Họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị Nhập học đợt 1 SV chính quy K66    Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Đào tạo, TCHC, TCKT, CTCTSV; Trưởng các khoa chuyên môn: Kinh tế, Lâm học, Nông học, TN&MT, CN&KT; Tổ tuyển sinh &TT; GĐ TTSXDV, Bí thư ĐTN Ô. Mai Hải Châu 
Thứ năm
29/07
8h00' Trực tuyến Họp Khoa Khoa học cơ bản Toàn thể CBVC-LĐ khoa KHCB Ô.Lê Đình Lương
14h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp hội đồng thi đua khen thưởng cấp Phân hiệu Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 852/QĐ-PHĐHL-TCHC ngày 29/09/2020  Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ sáu
31/07
14h00'
Bổ sung
 Trực tuyến TranS
ID:0343778916
Họp xét thi đua Công đoàn năm học 2020-2021 Các Ủy viên BCH Công đoàn Ô.Nguyễn Hạnh Tâm
Thứ bảy
01/08
         
Chủ nhật
02/08