Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Nội Dung Thành Phần Địa Điểm Chủ trì
Thứ hai
14/09
 8h00' Khai giảng lớp Tập huấn kỹ thuật PCCCR cho các tổ đội, lực lượng chữa cháy rừng K1   Đại diện BGĐ, Khách mời, Học viên  Phòng họp A
Nhà A1
 Trung tâm NLN
Thứ ba
15/09
 10h30'  Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2020-2021  BCH Đoàn trường, Ủy ban kiểm tra   Phòng họp A
Nhà A1 
Ô.Phạm Văn Sỹ 
Thứ tư
16/09
         
Thứ năm
17/09
         
Thư sáu
18/09
15h30' Bế giảng lớp Tập huấn kỹ thuật PCCCR cho các tổ đội, lực lượng chữa cháy rừng K1   Đại diện BGĐ, Khách mời, Học viên  Phòng họp A
Nhà A1 
 Trung tâm NLN 
Thứ bảy
19/09
         
Chủ nhật
20/09