Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
25/02

 

 

 

 

 

Thứ Ba
26/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
27/02

 9h00'

Họp triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm 2019

Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTSV

Phòng họp C nhà A1 

Vũ Thu Hương 

14h00'

Họp hội đồng xét lương tăng thêm

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Tập huấn và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2019

Ban chỉ đạo tuyển sinh, Trưởng các đơn vị và các thành viên tham gia các đoàn tư vấn (phòng đào tạo mời trực tiếp)

Phòng họp A nhà A1

Mai Hải Châu

Thứ Năm
28/02

8h00'

Xét Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1, Năm Học 2018-2019 KHOA TN&MT

Lớp Trưởng, Bí Thư, GVCN/CVHT các lớp chính quy thuộc Khoa TN&MT

Phòng họp B nhà A2

Kiều Mạnh Hưởng

14h00'
(Bổ sung)

Họp Ban chỉ đạo tổ chức Ngày Hội việc làm năm 2019

Danh sách theo QĐ số: 126/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 27/02/2019

Phòng họp B Nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Họp Chi bộ Khoa Kinh tế

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B nhà A2

Trần Văn Hùng

15h00’

Họp Khoa Kinh tế

Toàn thể Giảng viên Khoa Kinh tế

Phòng họp B nhà A2

Trần Văn Hùng

15h00'
(Bổ sung)

Họp triển khai nhiệm vụ HTQT

BGĐ, Đại diện phòng KHCN&HTQT, Đại diện khoa Nông học, tình nguyện viên

Phòng họp C nhà A1

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Sáu
01/03

8h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC,  Khoa Nông học)

P102.G2

CTHĐ 

9h00'

Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp K7A_LTTC_ KT_PT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCKT,  Phòng CT&CTSV, Khoa Kinh tế)

Phòng họp C nhà A1

Mai Hải Châu

9h30'

Họp Khoa Khoa học cơ bản

Toàn thể Giảng viên Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2 

Lê Đình Lương

Thứ Bảy
02/03

         

Chủ Nhật
03/03

 13h30' Đón tiếp giáo viên và học sinh trường THPT Đa Sar Theo TB số 39/TB-PHĐHLN-THCH ngày 27/2/2019  Phòng họp A nhà A1